Dokumenty szkolne

Statut Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. Stanisława Konarskiego w Łukowie

Zasady funkcjonowania Dziennika Elektronicznego

Przedmiotowe Zasady Oceniania oraz wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych

Regulamin stołówki szkolnej

Deklaracja wpłat przelewem za obiady w stołówce szkolnej

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 2
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. St. Konarskiego w Łukowie

Bezpieczna szkoła - strona MEN

Copyright © 2000-2016 Aneta Paszkiewicz