Artykuły

Absolwenci - rocznik 2012


Osiągnięcia w roku szkolnym 2011/2012
Uroczystość zakończenia gimnazjum uczniów klas III
zdjęcia

29 czerwca 2012 r. o godzinie 11.00 rozpoczęła się uroczystość zakończenia nauki w gimnazjum uczniów klas trzecich. Gościliśmy na niej przewodniczącą Rady Miasta Łukowa - panią Urszulę Bancerz oraz przewodniczącą Rady Rodziców - panią Małgorzatę Fejtko. Pan Dyrektor Marek Kosiński gratulował młodzieży odniesionych sukcesów w nauce i sporcie, dziękował im za aktywne współtworzenie życia szkolnego przez te trzy lata. Wiele ciepłych słów padło też ze strony zaproszonych gości.

Tradycyjnie nasi absolwenci złożyli uroczyste ślubowanie, podczas którego obiecali w dalszym życiu wysoko nieść zaszczytne miano wychowanka Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego w Łukowie. W dalszej części nagrodzono uczniów, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 5,00. Najlepszymi wynikami w nauce mogą się poszczycić:
Joanna Szymańska (IIIb) - 5,78
Wojciech Nowak (IIIb) - 5,61
Joanna Nowosielska (IIIb) - 5,56
Aleksandra Warowna (IIIb) - 5,50
Dagmara Gałach (IIIa) - 5,33
Aleksandra Zakrzewska (IIId) - 5,22
Kamila Świerczewska (IIIf) - 5,20
Szymon Głębicki (IIId) - 5,17
Daniel Goławski (IIIc) - 5,13
Katarzyna Szulim (IIIf) - 5,13
Anna Zabłocka (IIIf) - 5,13
Izabela Gajda (IIIe) - 5,11
Katarzyna Michalczuk (IIIe) - 5,11
Dominika Peryt (IIIa) - 5,06
Emil Pogonowski (IIId) - 5,06
Maja Machnikowska (IIIa) - 5,00
Marcin Kurek (IIIe) - 5,00
Kamil Wierzbicki (IIIe)- 5,00

Uroczystość zakończenia roku szkolnego uczniów klas I i II
zdjęcia

29 czerwca 2012 r. o godzinie 9.15 uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2011/2012. Pani dyrektor Katarzyna Mrozowska podsumowała wyniki całorocznej pracy. Wszyscy uczniowie klas I i II, którzy włożyli wiele wysiłku w naukę i osiągnęli średnią ocen co najmniej 5,00 otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe oraz listy gratulacyjne dla rodziców. Oto najlepsi z najlepszych wśród uczniów klas I i II:

Piotr Machowiec (IIa) - 6,00
Jakub Wojtalski (IIa) - 5,93
Natalia Hawryluk (IIa) - 5,80
Aleksandra Pakuła (IIa) - 5,80
Natalia Winiarska (Ia) - 5,78
Kacper Orzeł (If) - 5,71
Paweł Bąk (If) - 5,64
Maciej Sobczyk (If) - 5,57
Klaudia Niewęgłowska (IId) - 5,50
Karolina Świder (IIc) - 5,47
Joanna Oklińska (IIb) - 5,46
Blanka Duczkowska (IIe) - 5,40
Aleksandra Pieńkus (Ia) - 5,35
Daria Machal (IIa) - 5,33
Natalia Rzewuska (IIa) - 5,33
Cezary ŚŚwiderski (Id) - 5,29
Natalia Chmielewska (Ie) - 5,29
Katarzyna Gołębiewska (If) - 5,29
Martyna Jóźwik (IIb) - 5,27
Magda Lewocka (IIc) - 5,27
Aleksandra Osińska (IIc) - 5,27
Joanna Sosnowska (IId) - 5,27
Izabela Żondełek (IId) - 5,27
Klaudia Goławska (Ia) - 5,21
Emilia Gruza (Ia) - 5,21
Weronika Kożuch (Id) - 5,21
Marta Bajkowska (Ic) - 5,21
Monika Chołost (Ic) - 5,21
Eryk Chruściel (Ia) - 5,15
Katarzyna Nowak (Ia) - 5,14
Przemyslaw Wojtaszek (Ia) - 5,14
Kamila Fronc (If) - 5,14
Marta Zaniewicz (IIc) - 5,13
Dorota Sobich (IIg) - 5,13
Aleksandra Słomka (Ia) - 5,07
Kacper Chruściel (Ic) - 5,07
Katarzyna Plaskodzińska (Ic) - 5,07
Zuzanna Wolska (Ie) - 5,07
Dominika Brewczyńska (If) - 5,07
Emilia Łukasik (IIf) - 5,07
Karolina Barszcz (Ie) - 5,00
Cezary Łukasik (Ie) - 5,00

Bal Gimnazjalny
zdjęcia

Dzień 16 czerwca był dniem szczególnym dla uczniów klas III naszego gimnazjum. Tego dnia odbył się Bal Gimnazjalny, który już na stałe wpisał się w tradycję naszej szkoły. Przygotowania do zabawy trwały już od kilku tygodni. Pod kierunkiem nauczyciela wychowania fizycznego, pani Agnieszki Domijańskiej, pilnie ćwiczono poloneza. Tuż przed godziną 20.00 pojawili się nasi trzecioklasiści pięknie ubrani. Bal tradycyjnie rozpoczęto polonezem. Humory dopisywały wszystkim. Żal, że ten czas tak szybko upłynął.

Łukowianki w Finale Ogólnopolskim
zdjęcia

W dniach od 7 do 10 czerwca drużyna dziewcząt z Gimnazjum nr 2 w Łukowie wystartowała w Kołobrzegu w VIII Ogólnopolskiej Gimnazjadzie Piłki Ręcznej i odniosła duży sukces - 5 miejsce w Polsce! Mecze odbywały się w Dźwiżynie. Sukces drużyny z Gimnazjum nr 2 w Łukowie na Ogólnopolskiej Gimnazjadzie był możliwy tylko dzięki przychylności Burmistrza Miasta Łukowa - pana Dariusza Szustka, który w całości sfinansował wyjazd Łukowianek. Serdecznie dziękujemy panu burmistrzowi za wierne kibicowanie i wspieranie szczypiornistek z "Dwójki".

Skład łukowskiej drużyny: Katarzyna Koper, Daria Antoniak, Aleksandra Molenda, Paulina Fejtko, Agata Fabisiak, Joanna Nowosielska, Weronika Warpas, Katarzyna Nowaczyńska, Kinga Kępka, Anna Płudowska, Martyna Jóźwik, Monika Roguska, Natalia Kąkol, Dominika Wierzbicka.
Trener: Lech Kędzierski.

Dzień Ochrony Środowiska
zdjęcia

5 czerwca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego. Mimo, iż działania proekologicze stają się udziałem coraz liczniejszej grupy ludzi oraz firm, nadal robimy za mało, aby powstrzymać degradację środowiska naturalnego. Konieczność współdziałania na rzecz ochrony środowiska i zapewnienia przyszłym pokoleniem odpowiednich warunków do życia na Ziemi jest głównym przesłaniem Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego.

W tym dniu p. Małgorzata Chrobak, p. Justyna Osińska i p. Dorota Ratyńska zaprosiły wszystkich uczniów na apel, którego przesłanie było dla wszystkich oczywiste: "Wszyscy powinniśmy dbać o zachowanie środowiska w dobrym stanie z uwagi na przyszłe pokolenia."

Uroczystość podsumowania konkursów przedmiotowych 2012
zdjęcia

W dniu 23 maja 2012 roku w Auli Stefana Kardynała Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/2012. Celem uroczystości było uhonorowanie laureatów konkursów oraz podziękowanie nauczycielom i dyrektorom szkół za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami. Gospodarzem uroczystości był Kurator Oświaty w Lublinie - Krzysztof Babisz. Wśród nagrodzonych znaleźli się również nasi uczniowie:

Joanna Szymańska
- laureatka Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego,
- laureatka Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego,
Dagmara Gałach
- laureatka Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego,
Wojciech Nowak
- laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.

Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursów to p. Jolanta Pyrko, p. Małgorzata Chrobak, p. Urszula Wojtalska i p. Grażyna Pieniak, którzy razem z dyrektorem szkoły, panem Markiem Kosińskim otrzymali od Lubelskiego Kuratora Oświaty podziękowania. Kurator pogratulował uczniom sukcesów odniesionych w tegorocznych konkursach i życzył, aby nadal wytrwale zdobywali wiedzę i podejmowali trud odkrywania prawdy o człowieku i świecie. Złożył serdeczne podziękowania nauczycielom za owocne przygotowanie uczniów do konkursów.

Zakończenie pilotażowego programu
Rzecznika Praw Dziecka w Gimnazjum 2 w Łukowie
zdjęcia

Według Patrona 2012 roku Janusza Korczaka "Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw, do sprawiedliwego ich rozważania". Identyczne cele przyświecały realizacji pilotażowego programu Rzecznika Praw Dziecka w województwie lubelskim. Gimnazjum nr 2 w Łukowie im. Stanisława Konarskiego znalazło się w gronie dwunastu wybranych szkół gimnazjalnych z województwa lubelskiego, które w okresie od grudnia 2011 roku do marca 2012 roku realizowały pilotażowy projekt Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie - "Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowania społecznego młodzieży".

Spośród uczniów gimnazjum została wyłoniona dziesięcioosobowa grupa uczniów, którzy wcielą się w role mediatorów rówieśniczych. Są to: Weronika Warpas, Natalia Cieliszak, Natalia Winiarska, Marcelina Wysokińska, Beata Celińska, Kinga Kamecka, Monika Chołost, Krzysztof Lipiec, Maciej Sobczyk, Cezary Świderski. W trakcie wielogodzinnych szkoleń warsztatowych, w tym przede wszystkim z zakresu prawa, psychologii, komunikacji międzyludzkiej, norm moralnych i sprawiedliwego postępowania, symulacji mediacji rówieśniczych, młodzież nabyła umiejętności potrzebne do niesienia rówieśnikom pomocy w rozwiązywaniu ich konfliktów.

W uroczystym zakończeniu wzięli udział przyjaciele i twórcy programu mediacji: prezes Sądu Okręgowego w Lublinie Krzysztof Wojtaszek, prezes Sądu Rejonowego w Łukowie sędzia Edyta Cieliszak, koordynator do spraw mediacji Sądu Rejonowego w Łukowie sędzia Katarzyna Kełpińska - Piwowarczyk, burmistrz miasta Dariusz Szustek, kuratorzy zawodowi z Zespołu Kuratorów Rodzinnych i jednocześnie mediatorzy Sądu Rejonowego w Łukowie: Piotr Łukaszewski, Maria Kąkol, Małgorzata Bosek, Anna Mazur, Anna Smolak, Maria Brzozowska, Magdalena Giza, Mirosław Skwara, dyrektor Gimnazjum nr 2 Marek Kosiński, Małgorzata Knap, Barbara Borucz, Jolanta Pyrko, Hanna Konstanta, Monika Duszyńska, uczniowie uczestniczący w programie mediacji. Prezes Sądu Okręgowego Krzysztof Wojtaszek wręczył uczniom – mediatorom certyfikaty ukończenia szkolenia. Podziękował wszystkim za zaangażowanie w realizację programu. Za współpracę podziękowano również Kuratorowi Oświaty Krzysztofowi Babiszowi, Rzecznikowi Praw Dziecka Markowi Michalakowi oraz księdzu Adamowi Karczowi. Udział młodzieży w realizacji pilotażowego programu Rzecznika Praw Dziecka nie byłby możliwy bez zgody i zaangażowania ich rodziców, którym również podziękowano.

W trakcie pilotażowego programu został ogłoszony i przeprowadzony konkurs literacko - plastyczny pt. "Rozwiązuję spory bez przemocy, czyli co wiem o sprawiedliwości naprawczej". Uczniowie "Dwójki" zdobyli w tym konkursie szereg wyróżnień: Joanna Szymańska z klasy 3b, Janusz Bieniek z 3e i Norbert Kłoda z 3d w konkursie plastycznym, Marta Zaniewicz z klasy 2c w konkursie literackim. Szczególne gratulacje złożono Kindze Kameckiej z klasy 1c, której praca (komiks) zrobiła na jurorach największe wrażenie i zostanie wydana w formie książkowej jako reklama mediacji rówieśniczych. Plastycy pracowali pod kierunkiem Agnieszki Czerskiej - Pawlak, literaci natomiast to podopieczni Jolanty Pyrko i Marzenny Gałach. Nagrodzeni uczniowie "Dwójki" otrzymali dyplomy, pendrive i pamiątkowe zegarki. Po uroczystości dyrektor gimnazjum Marek Kosiński zaprosił gości i młodzież na poczęstunek.

Tekst: Agnieszka Domijańska
Zapisy uczniów klas VI szkoły podstawowej

Drodzy Rodzice i Uczniowie klas VI szkoły podstawowej!

Podania o przyjęcie do I klasy Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego w Łukowie przyjmowane będą w sekretariacie gimnazjum w terminie do 31 maja 2012 r. Druk podania można otrzymać w sekretariacie lub pobrać ze strony internetowej gimnazjum. Zapraszamy!

Wzór podania o przyjęcie do gimnazjum

Festiwal Innowatorów w Augustowie
zdjęcia

W dniach 11 - 12 maja 2012 roku w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w ramach programu Mały Archimedes, odbył się III Festiwal Innowatorów. Brało w nim udział 120 uczniów i 60 nauczycieli z 30 szkół, w tym 4 uczniów i 2 nauczycieli z naszego gimnazjum. Podczas Festiwalu uczniowie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez wykładowców z Uniwersytetu w Białymstoku. Zajęcia dotyczyły następujących tematów: "Konstruktorzy, wynalazcy, mistrzowie przetrwania"; "Fascynujący świat magnetyzmu"; "Na pograniczu fizyki i chemii"; "Barwy, światło i czas"; "Chemia od kuchni", a także "Świat kolorów".

Tekst: Agnieszka Bilska
X Miejski Konkurs Chemiczny
zdjęcia

8 maja 2012 r. w Gimnazjum nr 2 im. ks. St. Konarskiego w Łukowie odbył się "X Miejski Konkurs Chemiczny" pod patronatem Burmistrza Miasta Łuków. W konkursie wzięło udział 18 najlepszych chemików - uczniów klas drugich łukowskich gimnazjów.

I miejsce zajął Jakub Wojtalski z Gimnazjum nr 2
II miejsce zajął Mateusz Michalak z Gimnazjum nr 1
III miejsce zajął Piotr Machowiec z Gimnazjum nr 2

Uczestnikami konkursu byli również: Daria Machal, Kinga Stefaniuk, Aleksandra Osińska, Marlena Szczygielska, Mateusz Goławski, Karolina Kosieradzka, Bartosz Chruściel, Karol Witek, Izabela Zakrzewska, Dominika Kuźmiuk, Jakub Rodak, Emilia Łukasik, Adam Chruściel, Martyna Jóźwik i Iza Michalak.

Zastępca Burmistrza Miasta, pan Marcin Mateńko oraz Dyrektor Gimnazjum nr 2, pan Marek Kosiński wręczyli uczniom dyplomy i nagrody. Podziękowali również nauczycielom chemii za organizację konkursu i przygotowanie młodzieży.

Dzień Otwarty
zdjęcia

9 maja 2012 r. gościliœmy w naszej szkole uczniów klas szóstych szkoły podstawowej i ich rodziców. Podczas spotkania z dyrekcją i nauczycielami naszego gimnazjum, przyszli uczniowie zostali zapoznani z najważniejszymi osiagnięciami szkoły, zaprezentowano im realizowane projekty finansowane ze środków UE, dowiedzieli się także, jak zorganizowane będzie nauczanie klas pierwszych w przyszłym roku szkolnym. Na koniec spotkania kandydaci zwiedzili szkołę.

Stanisław Konarski - wyniki konkursów
zdjęcia

Podczas Święta Szkoły ogłoszono wyniki szkolnych konkursów dotyczących naszego patrona - ks. Stanisława Konarskiego. Oto wyniki konkursu literacko-plastycznego pt. "Złote myśli Stanisława Konarskiego w kaligrafii":
I miejsce: Klaudia Świder (IIId)
II miejsce: Dominika Brewczyńska (If)
III miejsce: Weronika Trochim i Klaudia Wałachowska (Ic)

Klasy drugie brały udział w konkursie literackim nt. "Moje spotkanie ze Stanisławem Konarskim". I miejsce zajęła Joanna Oklińska (IIb) - nagrodzona praca .
Kolejne nagrody otrzymali: Klaudia Niewęgłowska (IId), Sebastian Wasilewski (II b) oraz Marcelina Wysokińska (IIe).

Uczniowie klas trzecich przygotowywali plakaty pt. "Moja wizja sylwetki Stanisława Konarskiego". Nagrody otrzymały: Klaudia Świder i Magdalena Gałach - uczennice klasy IIId oraz Anna Zabłocka, Katarzyna Szulim i Marta Śpiewak - uczennice klasy IIIf.

Dzień Patrona - Święto Szkoły
zdjęcia

W dniu imienin patrona szkoły - ks. Stanisława Konarskiego, Gimnazjum nr 2 w Łukowie obchodziło już po raz kolejny swoje święto. Uczniowie w strojach galowych zgromadzili się na hali sportowej. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego.

Społeczność szkolną przywitali kolejno: dyrektor szkoły - pan Marek Kosiński, zastępca Burmistrza Miasta - pan Marcin Mateńko, wicedyrektor szkoły - pani Katarzyna Mrozowska. Następnie młodzi aktorzy przedstawili w skeczach i scenkach rodzajowych zasługi Stanisława Konarskiego dla szkolnictwa.
Aktorzy: Ola Chromiak, Sandra Szaniawska, Blanka Duczkowska, Kaj Pożarowski, Adrian Żurawski, Mateusz Bogusz, Klaudia Młynarczyk, Kamil Nowak, Daniel Goławski, Marcelina Wysokińska, Karolina Zarzycka. Prezentacja multimedialna: Beata Celińska, Marcelina Wysokińska, Aleksander Kaliński. Instrumenty: Beata Celińska (gitara i djemba), Aleksander Kaliński (gitara), Artur Cygan (pianino). Solista: Kornel Końka. Chór: Agata Rozenek, Ola Szczygielska, Marta Sołtyszewska, Marta JóŸwik, Zuzanna Toporowicz, Monika Soćko, Aleksandra Zakrzewska. Uroczystość przygotowali: Monika Duszyńska, Jadwiga Tymoszuk, Dorota Ratyńska, Tadeusz Glinkowski.

Druga część uroczystości była podsumowaniem osiągnięć naukowych i sportowych uczniów. Podczas niej wręczono uczniom w sumie 65 dyplomów za osiągnięcia naukowe i 90 za osiągnięcia sportowe. Tę część uroczystości przygotowali: Dorota Puzio, Agnieszka Pierzchalska, Aneta Paszkiewicz, nauczyciele języków obcych oraz nauczyciele wychowania fizycznego.

Tekst: Agnieszka Domijańska
Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
zdjęcia

W Gimnazjum nr 2 w Łukowie społeczność uczniowska wzięła udział w obchodach Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Zebrani na hali sportowej odśpiewali hymn państwowy, a następnie rozpoczął się montaż słowno - muzyczny. W akademii wystąpili: Paweł Bąk, Kacper Orzeł, Dominika Brewczyńska, Kamila Frąc, Weronika Domańska, Julia Dudzińska, Angelika Popławska, Katarzyna Gołębiowska, Monika Rycak, Aleksandra Sergiel. Na gitarze grała Beata Celińska, na keyboardzie – Artur Cygan, śpiewała Julia Dudzińska. Prezentację multimedialną przygotowała klasa I f. Poloneza zatańczyli: Klaudia Młynarczyk, Mateusz Bogusz, Klaudia Kaczorowska, Tomek Zawiślański, Alicja Matejek, Szymon Głębicki, Karolina Zarzycka, Piotr Owsik, Łucja Polkowska, Krzysiek Lipiec, Blanka Duczkowska, Norbert Kłoda, Ola Molenda, Bartek Czerepiński. Uczniowie pracowali pod kierunkiem Małgorzaty Knap, Urszuli Wojtalskiej, Doroty Ratyńskiej, Anety Paszkiewicz i gościnnie Tadeusza Glinkowskiego.

Tekst: Agnieszka Domijańska
Egzamin gimnazjalny 2012
zdjęcia

Tegoroczni uczniowie III klas naszego gimnazjum są pierwszym rocznikiem, który uczy się zgodnie z nową podstawą programową nauczania i w dniach 24 - 26 kwietnia 2012 r. zdawali egzamin gimnazjalny w nowej formule - po raz pierwszy wyodrębnione zostały zadania z języka polskiego i matematyki, po to, by można było osobno ocenić umiejętności i wiedzę z tych przedmiotów. Przebieg egzaminu odbył się zgodnie z procedurami. Teraz pozostało nam cierpliwie czekać na jego wyniki i życzyć naszym najstarszym gimnazjalistom jak najwyższych wyników procentowych i centylowych.

"DWÓJKA" wciąż niepokonana
zdjęcia

Na hali sportowej Gimnazjum nr 2 w Łukowie rozegrano finał wojewódzki gimnazjady w piłkę ręczną kobiet.
Grupa A: Gimnazjum Końskowola, 10 Lublin, Stróża
Grupa B: Gimnazjum Rejowiec, Łabunie, 2 Łuków
Wyniki spotkań:
G. Końskowola - G. 10 Lublin 10:17
G. Rejowiec - G. Łabunie 5:8
G. 10 Lublin - G. Stróża 11:6
G. Łabunie - G. 2 Łuków 7:14
G. Stróża - G. Końskowola 7:5
G. 2 Łuków - G. Rejowiec 19:2
Mecz o III miejsce: G. Stróża - G. Łabunie 2:15
Mecz o I miejsce: G. 10 Lublin - G. 2 Łuków 8:14

Nasza drużyna wywalczyła awans na zawody ogólnopolskie!

Skład zwycięskiej drużyny: Daria Antoniak, Agata Fabisiak, Paulina Fejtko, Martyna Jóźwik, Daria Karolak, Kinga Kępka, Katarzyna Koper, Aleksandra Molenda, Katarzyna Nowaczyńska, Joanna Nowosielska, Anna Płudowska, Monika Roguska, Katarzyna Sawicka, Weronika Warpas.
Trener: Lech Kędzierski

Tekst: Agnieszka Domijańska
Finał rejonu w piłce ręcznej chłopców
zdjęcia

Na hali sportowej Gimnazjum 2 w Łukowie odbył się finał rejonu w piłce ręcznej chłopców. Gimnazjum 2 Łuków zajęło II miejsce. Awans na zawody rejonowe wywalczył Ulan.
Skład drużyny "Dwójki": Jakub Dębiak, Michał Domański, Michał Goławski, Bartosz Kożuch, Dawid Łukasik, Szymon Mańkowski, Konrad Mokicki, Patryk Siuj, Mateusz Świerczewski, Sebastian Wasilewski.
Trener: Marcin Grzeczyński.
Szczególne podziękowania należą się sędziom stolikowym: Pawłowi Mikołajewskiemu 3b i Wojciechowi Nowakowi 3b.

Tekst: Agnieszka Domijańska
Turniej Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Dyrektora Szkoły
zdjęcia

Do rywalizacji zgłosiły się reprezentacje wszystkich klas naszego gimnazjum. Do finału zakwalifikowały się reprezentacje 3b, 3a i 1f. Bezapelacyjnie najlepsi okazali się chłopcy z 3b! Drugie miejsce zajęła reprezentacja klasy 1f, trzecie - 3a. Po ostatnim meczu finałowym pan dyrektor Marek Kosiński wręczył zwycięzcom puchar i pamiątkowe medale.
Skład zwycięskiej drużyny: Dariusz Kmieć, Daniel Goławski, Paweł Mikołajewski, Dawid Łukasik, Mateusz Tarasiuk, Szymon Mańkowski, Wojciech Nowak, Damian Kot.

Tekst: Agnieszka Domijańska
Wizyta przedstawicieli władz samorządowych w naszym gimnazjum
zdjęcia

W naszym gimnazjum odbyło się spotkanie uczniów klas trzecich z władzami miasta Łukowa. Gośćmi "Dwójki" byli: burmistrz Dariusz Szustek, radny Rady Miasta Artur Gałach, kierownik Biura Rady Miasta Małgorzata Fejtko. Spotkanie było częścią realizacji projektu "Władze samorządowe mojego miasta", który przygotowały uczennice klasy 3a - Natalia Budner, Dagmara Gałach i Maja Machnikowska pod kierunkiem Agaty Kurowskiej - Kacprzak.

Projekt składał się z prezentacji multimedialnej na temat samorządu lokalnego oraz spotkania z przedstawicielami władz miasta. Autorki projektu, a następnie zgromadzeni na hali sportowej uczniowie, zadawali gościom pytania dotyczące pracy burmistrza, radnych, a także dotyczące najbliższych inwestycji w naszym mieście. Burmistrz Dariusz Szustek chętnie i wyczerpująco odpowiadał nawet na najtrudniejsze pytania. Była to tzw. "żywa" lekcja wiedzy o społeczeństwie, dzięki której uczniowie poszerzyli swoją wiedzę o samorządzie lokalnym oraz o programach naszego miasta. Pan burmistrz obiecał też przyjść na każdą lekcję wychowawczą, na którą gimnazjaliści z "Dwójki" go zaproszą. Burmistrz spotkał się także z gronem pedagogicznym i pracownikami naszego gimnazjum. Były wspólne życzenia z okazji zbliżających się świąt i dzielenie się jajkiem.

I miejsce w finale eliminacji powiatowych
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Uczennica klasy II d naszego gimnazjum, Joanna Sosnowska, zajęła I miejsce w finale eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" i będzie reprezentować powiat łukowski w rozgrywkach wojewódzkich. To kolejny "pożarniczy" sukces Joasi - w ubiegłym roku także zajęła I miejsce w powiecie i IV miejsce w województwie.

Zawody odbyły się 23 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Łukowie. Organizował je Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie. Do rozgrywek przystąpili uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, przy czym Joanna była jedyną reprezentantką gimnazjów miejskich. Za zwycięstwo uczennica otrzymała dyplom i nagrody rzeczowe: pendrive'a oraz aparat fotograficzny. Dziewczynka przygotowywała się do turnieju pracując pod kierunkiem p. Agnieszki Czerskiej-Pawlak.

Wesołego Alleluja!

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
wiosennego nastroju,
a także wielu serdecznych spotkań
w gronie rodziny i wśród przyjaciół
życzą
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Gimnazjum nr 2
im. ks. Stanisława Konarskiego
w Łukowie.

"Wieczornica wielkanocna"
zdjęcia

W kalendarzu są takie święta, które zmuszają nas do refleksji i powagi, a jednocześnie niosą ze sobą wiele radości. Takimi świątami są Święta Wielkanocne. Z tej okazji w bibliotece szkolnej uczniowie klasy Ie i IIe przygotowali montaż słowno-muzyczny pt. "Wieczornica wielkanocna". Spotkanie wprowadziło uczestników w atmosferę nadchodzących świąt. Wesołego Alleluja!

Tekst: Jadwiga Tymoszuk
Zapraszamy rodziców na spotkania z nauczycielami

W dniach 28-29 marca 2012 r. w godzinach 1700 - 1900 odbędą się spotkania rodziców z nauczycielami według porządku:
28.03.2012 (środa) - klasy pierwsze oraz II a, II b, II c, II d
29.03.2012 (czwartek) - klasy trzecie oraz II e, II f, II g

"DWÓJKA" w finale wojewódzkim!
zdjęcia

Kolejny rok szczypiornistki z Gimnazjum nr 2 w Łukowie uzyskały awans do zawodów wojewódzkich. Łukowianki zdobyły druzgocącą przewagę i wygrały kolejno: z Białą Podlaską 18:6, z Ulanem Majoratem 16:6, z Piszczacem 27:3. Finał wojewódzki odbędzie się 17 kwietnia na hali sportowej Gimnazjum 2 w Łukowie. Skład drużyny "Dwójki": Daria Antoniak, Kinga Cieślak, Agata Fabisiak, Martyna Jóźwik, Daria Karolak, Kinga Kępka, Katarzyna Koper, Aleksandra Molenda, Katarzyna Nowaczyńska, Joanna Nowosielska, Anna Płudowska, Monika Roguska, Katarzyna Sawicka, Weronika Warpas. Trener: Lech Kędzierski.

Tekst: Agnieszka Domijańska
Pierwszy Dzień Wiosny w "Dwójce"
zdjęcia

W Gimnazjum nr 2 w Łukowie nie opłaca się iść na wagary w pierwszy dzień wiosny. Jak co roku szkoła "przyciągnęła" uczniów w tym wyjątkowym dniu wieloma atrakcjami. Konkursy, skecze, zawody sportowe na wesoło - tak wyglądało tegoroczne święto wiosny. Imprezę przygotowali: Jolanta Pyrko, Dorota Ratyńska, Mariusz Kiełczewski.

Tekst: Agnieszka Domijańska
Najlepsi Sportowcy Miasta Łuków za osiągnięcia w 2011 roku

Nasi uczniowie zostali uhonorowani w plebiscycie na Najlepszych Sportowców Miasta Łukowa za osiągnięcia w 2011 roku. Podczas uroczystej gali, która odbyła się w dniu 15 marca br., nasz uczeń Jarek Daniluk z klasy IIIa uzyskał tytuł najlepszego sportowca w kategorii do lat osiemnastu!!! Z rąk burmistrza miasta Łukowa odebrał nominację, dyplom, statuetkę, różę i cukierki - łukowskie "krówki". Liliana Kamińska z klasy IIe uzyskała drugie miejsce w tej kategorii! Nominowania odebrali także Patryk Siuj z klasy Ib i Bartek Guzowski z klasy IIa. Nasz nauczyciel pan Robert Filip odebrał podziękowanie "Za olbrzymi wkład pracy trenerskiej, swoich umiejętności i zdolności w szkolenie i przygotowanie zawodników reprezentujących Miasto Łuków". Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy!

Tekst: Agnieszka Domijańska
E-Twinning - Europejska Współpracy Szkół

W ramach programu E-Twinning w naszej szkole realizowany jest projekt - Let's play the collage game. Szkołą partnerską jest College Louis Pasteur w Sermaize Les Bains we Francji. Koordynatorkami projektu są - ze strony polskiej p. Dorota Puzio, a z francuskiej - p. Veronique Marchal. Projekt ten ma na celu poznanie się młodych ludzi z Francji i naszego gimnazjum, rozpowszechnianie wśród uczniów technologii informacyjnych w porozumiewniu się przez Internat oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim jako językiem komunikacji. Jest to pierwsze nasze spotkanie z programem Europejskiej Współpracy Szkół, ale na pewno nie ostatnie.

Tekst: Dorota Puzio
Projekt "Mały Archimedes"

Projekt "Mały Archimedes" realizowany jest od 1 stycznia 2010 r. do 31 sierpnia 2013 r. W chwili obecnej w zajęciach uczestniczy 98 uczniów klas II i III. W I semestrze bieżącego roku szkolnego uczniowie brali udział w zajęciach dodatkowych z biologii, geografii, chemii, fizyki oraz matematyki - wielu z nich brało udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych, wykazując się dużą wiedzą, zdobytą podczas zajęć. Dzięki realizacji tego projektu w naszej szkole uczniowie mają ogromne możliwości poznawania walorów turystycznych nie tylko naszego kraju, ale także Europy.

W dniach 25.06.2011-01.07.2011 dwie uczennice wyjechały na obóz naukowy Deutsches Museum w Monachium i Turm der Sinne w Norymberdze - Niemcy. Ponadto uczniowie wzięli udział w obozie naukowym w Wigierskim Parku Narodowym (2 uczennice) oraz w obozie naukowym w Białymstoku (2 uczniów). 21.10.2011 wśród uczniów biorących udział w projekcie, został przeprowadzony Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy. Trzech uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w szkole (Dominika Peryt, Emil Pogonowski, Tomasz Zawiślański) reprezentowali nas w II etapie konkursu, który odbył się w dniach 2-3 grudnia 2011 r. w Augustowie. 16 uczniów, wykazujących szczególne zainteresowanie fizyką i chemią pod opieką trzech nauczycieli 27.10.2011 r. wzięło udział w zajęciach laboratoryjnych w Ośrodku Atomistyki w Świerku koło Otwocka, zdobywając bardzo dużą wiedzę i nabywając nowe doświadczenia.

Koordynator projektu: p. Hanna Konstanta
Wyniki wojewódzkich konkursów przedmiotowych
organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty

Co roku czekamy na tę chwilę, kiedy możemy pochwalić się sukcesami naszych uczniów w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Uzyskanie tytułu laureata poprzedza mordercza praca ucznia, który musi pokonać trzy etapy konkursu. Sukces ten przynosi laureatom zwolnienie z jednej części egzaminu gimnazjalnego oraz wstęp wolny do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej.

Oto lista tegorocznych laureatów:
- laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego - Wojciech Nowak (kl. III. B), op. p. Grażyna Pieniak
- laureatka Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego - Dagmara Gałach (kl. III. A), op. p. Jolanta Pyrko
- laureatka Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego - Joanna Szymańska (kl. III. B), op. p. Małgorzata Chrobak
- laureatka Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego - Joanna Szymańska (kl. III. B), op. p. Urszula Wojtalska

Gratulujemy uczniom wielkiego sukcesu, szczególnie Asi Szymańskiej, która jest laureatką dwóch konkursów przedmiotowych.

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z Chemii "Olimpus 2012"

W dniu 12 stycznia 2012 roku uczniowie Gimnazjum nr 2 im. ks. St. Konarskiego w Łukowie wzięli udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z Chemii "Olimpus 2012" - sesja zimowa. W całej Polsce, test zawierający 30 pytań, pisało 1036 uczniów. Naszą szkołę reprezentowało 46 uczniów klas I, II i III.
Laureatami zostali:
Klasa I
Maciej Sobczyk (kl. I F) - III miejsce w Polsce
Kacper Orzeł (kl. I F) - V miejsce w Polsce
Paweł Bąk (kl. I F) - IX miejsce w Polsce
Klasa II
Jakub Wojtalski (kl. II A) - VII miejsce w Polsce
Klasy III
Joanna Szymańska (kl. III B) - I miejsce w Polsce
Wszystkim uczestnikom olimpiady serdecznie gratulujemy.

Tekst: Urszula Wojtalska
Wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej "Olimpus""

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej "Olimpus". Przedstawiamy wyniki sesji jesiennej i zimowej. Przed naszymi uczniami jeszcze sesja wiosenna - 22.03.2012.

Laureaci sesji jesiennej:
Klasy I
Paweł Bąk - IV miejsce w Polsce
Katarzyna Gołębiowska
Kacper Orzeł
Aleksandra Słomka
Emilia Gruza
Cezary Świderski
Klasy III
Wojciech Nowak
Joanna Nowosielska
Bartosz Krasucki
Dominika Peryt
Emil Pogonowski
Laureaci sesji zimowej:
Klasy I
Cezary Świderski - III miejsce w Polsce
Marta Bajkowska - III miejsce w Polsce
Natalia Winiarska - III miejsce w Polsce
Maciej Sobczyk - V miejsce w Polsce
Kacper Orzeł - V miejsce w Polsce
Tomasz Konieczny - V miejsce w Polsce
Paweł Bąk - V miejsce w Polsce
Aleksandra Pieńkus
Katarzyna Gołębiowska
Kamil Świętochowski
Aleksandra Słomka
Dominika Brewczyńska
Marcin Zalewski
Klasy II
Piotr Machowiec - V miejsce w Polsce
Blanka Duczkowska

Klasy III
Dominika Peryt - III miejsce w Polsce
Kamil Wierzbicki - V miejsce w Polsce
Aleksandra Warowna
Joanna Nowosielska
Wojciech Nowak
Marcin Kurek
Katarzyna Szulim
Janusz Bieniek

Podsumowanie I semestru

21 lutego 2012 r. dyrektor naszego gimnazjum, pan Marek Kosiński, zebrał wszystkich uczniów na sali gimnastycznej, aby podsumować wyniki w nauce i zachowaniu w I semestrze roku szkolnego 2011/2012. Spotkanie to było okazją do wyróżnienia uczniów, których średnia ocen z przedmiotów wyniosła conajmniej 5,00. Oto lista wyróżnionych uczniów:
Machowiec Piotr 5,76 II a
Pakuła Aleksandra 5,66 II a
Winiarska Natalia 5,57 I a
Hawryluk Natalia 5,53 II a
Sobczak Maciej 5,50 I f
Wojtalski Jakub 5,46 II a
Bąk Paweł 5,43 I f
Niewęgłowska Klaudia 5,33 II d
Nowak Wojciech 5,33 III b
Świder Karolina 5,27 II c
Orzeł Kacper 5,21 I f
Bajkowska Marta 5,21 I c
Nowosielska Joanna 5,20 III b
Gołębiowska Katarzyna 5,14 I f
Chmielewska Natalia 5,14 I e
Chołost Monika 5,14 I c
Pieńkus Aleksandra 5,14 I a
Duczkowska Blanka 5,13 II e
Szymańska Joanna 5,13 III b
Zdanikowska Iga 5,13 III b
Rzewuska Natalia 5,12 II a
Kożuch Weronika 5,07 I d
Świderski Cezary 5,07 I d
Sosnowska Joanna 5,07 II d
Gruza Emilia 5,07 I a
Lewocka Magda 5,07 II c
Gałach Dagmara 5,07 III a
Warowna Aleksandra 5,07 III b
Jóźwik Martyna 5,06 II b
Król Katarzyna 5,06 II e
Żondełek Izabela 5,00 II d
Szulim Katarzyna 5,00 III f
Świerczewska Kamila 5,00 III f

"Czytanie to moja pasja" - konkurs plastyczny
zdjęcia

13 lutego 2012 r. w bibliotece szkolnej został rozstrzygnięty konkurs plastyczny na plakat pt. "Czytanie to moja pasja". Na konkurs wpłynęlo 17 plakatów. Poziom prac był bardzo wyrównany i komisja pod przewodnictwem pana dyrektora Marka Kosińskiego miała trudny wybór. Przyznano trzy równorzędne nagrody:
- Natalii Budner (kl. III A)
- Adrianie Tratkiewicz (kl. I A)
- Bartłomiejowi Szczygielskiemu (kl. I C)
oraz dwa wyróżnienia:
- Natalii Chmielewskiej (kl. I E)
- Ewie Domańskiej (kl. III C)
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i zapraszamy do kolejnych konkursów organizowanych przez bibliotekę szkolną.

Tekst: Jadwiga Tymoszuk
ŁUKOWSKA "DWÓJKA" MISTRZEM REJONU!!!
zdjęcia

W finale rejonu Biała Podlaska w halowej piłce nożnej wzięły udział zespoły: Gimnazjum Parczew, G. 2 Międzyrzec Podlaski, G. 2 Biała Podlaska, G. 2 Łuków, G. 2 Radzyń Podlaski. Awans na zawody rejonowe wywalczyła drużyna Gimnazjum 2 Łuków, kolejne miejsca zajęły: Gimnazjum 2 Biała Podlaska, G. Parczew, G. 2 Międzyrzec Podlaski, G. 2 Radzyń Podlaski.
Skład drużyny Gimnazjum 2 Łuków: Daniel Goławski, Hubert Gołdyn, Bartek Guzowski, Darek Kmieć, Damian Kot, Bartek Kozłowski, Dawid Łukasik, Paweł Mikołajewski, Wojtek Nowak, Patryk Paćkowski, Marcin Wiśniewski, Arek Zabielski.
Trener: Robert Filip

Tekst: Agnieszka Domijańska
Ferie zimowe

W pierwszym tygodniu ferii zimowych nauczyciele będą prowadzili zajęcia według harmonogramu.

Zabawa Choinkowa

W sobotę, 21 stycznia 2012 r., w godzinach 1800 - 2130 nasza młodzież bawiła się na Zabawie Choinkowej. Świętego Mikołaja wprawdzie nie było, ale były odświętne stroje, pięknie przygotowane przez rodziców poczęstunki, a sala gimnastyczna tętniła gorącymi rytmami przyciągając wszystkich uczniów.

Mediacja rówieśnicza w naszej szkole

Rozpoczął się pierwszy etap realizacji pilotażowego projektu Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie na temat: "Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży". W ramach programu odbyło się szkolenie rady pedagogicznej, a także spotkania edukacyjne we wszystkich klasach naszego gimnazjum, w czasie których mediatorzy prowadzący pogadanki w sposób szczególny skupili się na przedstawieniu mediacji jako głównej metody radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Ponadto spośród uczniów gimnazjum została wyłoniona 10-osobowa grupa uczniów - mediatorów rówieśniczych, którzy wcielą się w role mediatorów i w trakcie dodatkowych szkoleń warsztatowych nabędą umiejętności potrzebne do niesienia rówieśnikom pomocy w rozwiązywaniu ich konfliktów. Pierwsze warsztaty już za nimi, odbyły się 13 stycznia 2012 r. w Sądzie Okręgowym w Lublinie.

Pomóżmy choremu Antosiowi

W okresie przedświątecznym uczennice klasy Id, Natalia Kania i Klaudia Skiba, zainicjowały akcję zbierania plastikowych korków i nakrętek, które pomogą w leczeniu i rehabilitacji 10-miesięcznego Antosia, cierpiącego na okołoporodowe niedokrwienie mózgu, drgawki, obrzęk, wieloogniskową martwicę niedokrwienia mózgu. Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli się w tę akcję. Zbierając plastikowe nakrętki pomagamy zdobyć fundusze na rehabilitację Antosia.

Świąteczny worek karmy

Uczennice: Kamila Kubicka, Klaudia Goławska, Emilia Gruza, Katarzyna Nowak, Natalia Winiarska z klasy I A zorganizowały ogólnoszkolna akcję "Świąteczny worek karmy". Przez dwa tygodnie zbierały wśród uczniów pieniądze i suchą karmę. Zakupioną i zebraną karmę przekazano 22 grudnia 2011 r. pani Urszuli Konstanty z Urzędu Miasta w Łukowie. Wszystkim, którzy włączyli się w pomoc dla bezdomnych zwierząt serdecznie dziękujemy.
Mirosława Walaszek-Zalewska

"Kocham Boże Narodzenie" - wspólne kolędowanie
zdjęcia

"Kocham Boże Narodzenie" pod takim hasłem dnia 19 grudnia 2011 roku odbyło się wspólne kolędowanie młodzieży i nauczycieli w bibliotece szkolnej Gimnazjum nr 2 w Łukowie. Uroczystość uświetnili muzycy: Anna Leśkiewicz - flet, Beata Celińska i Aleksander Kaliński - gitara, Weronika Domańska - puzon, Radosław Malon i Piotr Machowiec - saksofon. Prezentację przygotował p. Andrzej Pieniak, a oprawę muzyczną p. Dorota Ratyńska. Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom tego spotkania.
Z życzeniami Wesołych Świąt.
Jadwiga Tymoszuk i Beata Wawryniuk

Gimnazjum nr 2 w Łukowie -
uczestnikiem pilotażowego programu Rzecznika Praw Dziecka

Gimnazjum nr 2 w Łukowie im. Stanisława Konarskiego znalazło się w gronie trzynastu wybranych szkół gimnazjalnych z województwa lubelskiego, które w okresie od grudnia 2011 roku do marca 2012 roku będzie realizować pilotażowy projekt Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie - "Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży".

Głównym celem programu jest propagowanie idei sprawiedliwości naprawczej oraz uczenie dzieci i młodzieży rozwiązywania konfliktów i sporów rówieśniczych bez przemocy - poprzez rozmowy, dialog prowadzący do porozumienia.

W przygotowaniu i przeprowadzeniu tego projektu Rzecznika Praw Dziecka - Marka Michalaka wspierają koordynatorzy ds. mediacji Sądu Okręgowego w Lublinie i poszczególnych Sądów Rejonowych. Koordynatorem tego programu w Łukowie jest Sędzia Sądu Rejonowego w Łukowie - Katarzyna Kełpińska-Piwowarczyk - koordynator ds. mediacji SR w Łukowie. Szczególną pomoc dla projektu i wsparcia w jego realizacji udzielił dyrektor Gimnazjum nr 2 w Łukowie - Marek Kosiński.

Więcej informacji na temat pilotażowego projektu Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie
List Rzecznika Praw Dziecka z dnia 14 listopada 2011 roku

Patriotycznie, nastrojowo
zdjęcia

Wybitny brytyjski historyk Norman Davies powiedział "W Polsce bije serce świata" - a czy Twoje serce bije dla Polski? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć sobie uczestnicy "Wieczoru pieśni patriotycznych", który odbył się 22 listopada w bibliotece szkolnej Gimnazjum nr 2 w Łukowie. Tego dnia w czytelni zapanował wyjątkowy nastrój. Uczniowie i nauczyciele śpiewali pieśni, akompaniowali: na gitarze Beata Celińska i Aleksander Kaliński; na puzonie Weronika Domańska; na saksofonie Radosław Malon i Piotr Machowiec; na klawiszach Artur Cygan. Oprawę muzyczną gościnnie poprowadził Tadeusz Glinkowski. Wieczór przygotowały Jadwiga Tymoszuk i Beata Wawryniuk.

Tekst: Jadwiga Tymoszuk i Beata Wawryniuk
Spotkania nauczycieli z rodzicami uczniów naszej szkoły

Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Łukowie zaprasza rodziców na spotkania z nauczycielami, które odbędą się 23 i 24 listopada w godz. 1700 - 1900. W tych dniach wszyscy nauczyciele naszego gimnazjum będą do dyspozycji rodziców.

Zapraszamy rodziców
- uczniów klas pierwszych oraz IIa, IIb, IIc, IId - 23 listopada (w środę)
- uczniów klasy IIe, IIf, IIg oraz klas trzecich - 24 listopada (w czwartek)
w godzinach 1700 - 1900

Rocznica Odzyskania Niepodległości
zdjęcia

Rocznica Odzyskania Niepodległości jest ważnym świętem dla Polaków. W poniedziałek 14 listopada uczniowie naszego gimnazjum przyszli do szkoły w galowych strojach, a na hali sportowej odbył się uroczysty apel. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły uczniowie i nauczyciele odśpiewali hymn państwowy, następnie rozpoczął się montaż słowno-muzyczny.
Wykonawcy: Natalia Rzewuska, Piotr Kornaś (prowadzenie), Kuba Wojtalski i Piotrek Machowiec (Mickiewicz i Słowacki), Dominika Wierzbicka, Iza Zachoszcz, Przemek Woźniak, Paulina Dąbrowska, Ania Peryt, Daria Machal (recytacja), Anna Leśkiewicz, Kasia Gołębiowska (śpiew), Olek Kaliński, Beata Celińska (gitara), Artur Cygan (klawisze), Weronika Domańska (puzon), Ewa Sowińska, Laura Zawadzka, Dominik Sójka, Patryk Żętała (prezentacja multimedialna), chór szkolny. Pomocą dydaktyczną służyły: pani Ewa Tomasiewicz i pani Elżbieta Antoniak, pani Agnieszka Czerska - Pawlak, pani Dorota Ratyńska.

Tekst: Agnieszka Domijańska
Jarek Daniluk srebrnym medalistą na Mistrzostwach Polski!!!
zdjęcie

Jarek srebrnym medalistą na Mistrzostwach Polski!!! Nasz uczeń Jarek Daniluk zdobył srebrny medal Mistrzostw Polski Juniorów do lat 17 w podnoszeniu ciężarów. Jarek ma dopiero 15 lat, a już uzyskał w dwuboju 255 kg (115+140). Gratulujemy i czekamy na więcej!

Tekst: Agnieszka Domijańska
SUKCESY SPORTOWE GIMNAZJUM 2
zdjęcie

Nie przypadkowo Gimnazjum nr 2 w Łukowie w rankingu prowadzonym przez LW SZS w Lublinie od lat plasuje się najwyżej ze wszystkich szkół gimnazjalnych. "Dwójka" osiąga też najlepsze wyniki w sporcie wśród gimnazjów powiatu łukowskiego.

Drużyna dziewcząt z Gimnazjum nr 2 w Łukowie w dniu 20.10.2011 wzięła udział w Finale Wojewódzkim w Biegach Sztafetowych Dziewcząt i Chłopców w Tomaszowie Lubelskim. Sztafeta z "Dwójki" mimo trudów podróży wywalczyła bardzo dobre III miejsce. Wcześniej łukowskie gimnazjalistki zajęły na szczeblu powiatu I miejsce, a w rejonie II. Brązowe medalistki wystąpiły w składzie: Daria Antoniak kl. 1b, Paulina Borkowska 2c, Klaudia Grodzka 2c, Klaudia Goławska 1a, Klaudia Jarosińska 2c, Patrycja Kucińska 1e, Joanna Szczygielska 1b, Justyna Wawerek 3d, Dominika Wierzbicka 1b, Maja Wierzbicka 1b, Natalia Winiarska, Justyna Włodarczyk 1b. Dziewczęta wystartowały również na Wojewódzkich Indywidualnych Biegach Przełajowych w Adamowie. Zdobyły łącznie 90 punktów i sklasyfikowane zostały na pierwszym miejscu wśród gimnazjów, a sześć z nich uplasowało się w pierwszej dziesiątce najlepszych zawodniczek! Justyna Włodarczyk otrzymała również puchar ufundowany przez wójta gminy Adamów dla najlepszej zawodniczki powiatu łukowskiego w kategorii klas gimnazjalnych. Chłopcy natomiast z liczbą 34 punktów uplasowali się na wysokim 6 miejscu. Dziewczęta do zawodów przygotowywała Lidia Grzeczyńska, chłopców - Mariusz Kiełczewski.

Tekst: Agnieszka Domijańska
Ślubowanie klas pierwszych
zdjęcie

Pasowanie na ucznia Gimnazjum nr 2 w Łukowie to najważniejszy dzień z życia pierwszoklasistów. Na początku uroczystości Pan Dyrektor Marek Kosiński pogratulował uczniom i ich rodzicom dobrego wyboru szkoły. Przypomniał, że do uczniów indywidualnie zwracamy się dwa razy w trakcie nauki: w dniu ślubowania i w dniu pożegnania klas trzecich. Pasowanie na ucznia jest wzorowane na staropolskiej tradycji pasowania na rycerza.

Cała uroczystość przebiegała w duchu tradycji rycerskich. Rycerze Kacper Małkiński i Konrad Kowalski oraz giermek Kornel Końka odczytali rycerzom - pierwszoklasistom prawa Kodeksu Rycerskiego Gimnazjum nr 2. Według tych zasad do praw rycerza należy m.in. wiernie służyć Gimnazjum nr 2 w czasie dobrym i złym, pokonywać śmiertelnego wroga - lenistwo, nie wydawać przyjaciół, gdy po cichu odrabiają w szkole pracę domową. Za złamanie powyższych zasad grozi rozmowa z Rycerskim Bractwem - Gronem Pedagogicznym i Panem Dyrektorem. Następnie pierwszoklasiści złożyli uroczystą przysięgę na sztandar szkoły. Przystąpienie do stanu rycerskiego (społeczności uczniowskiej) przywilejem jest, co poprzez pasowanie się odbywa. Pan dyrektor Marek Kosiński wraz z panią wicedyrektor Katarzyną Mrozowską pasował pierwszoklasistów wielkim ołówkiem na pełnoprawnych uczniów Gimnazjum nr 2 w Łukowie.

"W tym pięknym dniu rozpoczynającym Waszą przynależność do naszej szkoły chciałabym powiedzieć Wam gorące i serdeczne - Witamy!" - tymi słowami przewodnicząca Samorządu Szkolnego Weronika Warpas w imieniu społeczności Gimnazjum nr 2 rozpoczęła życzenia dla młodszych kolegów. Na zakończenie drugoklasistki przebrane za mieszczki zatańczyły przy średniowiecznej muzyce. Wychowawcy klas wręczyli pierwszakom pamiątkowe dyplomy ze ślubowania, potem były klasowe zdjęcia z wychowawcami. Uroczystość przygotowały i poprowadziły pani Jolanta Pyrko, pani Grażyna Pieniak i pani Dorota Ratyńska. Dekoracje wykonała pani Agnieszka Czerska - Pawlak, nad nagłośnieniem czuwał pan Lech Kędzierski.

Tekst: Agnieszka Domijańska
Dzień Edukacji Narodowej
zdjęcie

14 października w naszym kraju obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Jest to rocznica utworzenia w 1773 roku z inicjatywy ówczesnego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej. Rocznicę tę uznano za oficjalne święto wszystkich pracowników oświaty. Z tej okazji w naszej szkole zorganizowany został uroczysty apel przygotowany przez uczniów pod kierunkiem p. Marzenny Gałach, p. Magdaleny Kępy oraz p. Doroty Ratyńskiej. Podczas tej uroczystości każdy nauczyciel otrzymał Superdwójkę w jednej z 24 kategorii. Uczniowie rozdali Superdwójki m. in. w kategorii "Żyleta Roku", "Szwajcarski Zegarek", "Debiut Roku", "Złoty Wykładowca", "Mikrofon Roku". Uroczystość była okazją do wręczenia nagród przyznawanych nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi przez dyrektora szkoły.

Biegnij Warszawo
zdjęcie

Już po raz trzeci młodzież z naszego gimnazjum wystarowała w "Biegnij Warszawo" - jednej z najpopularniejszych w Polsce imprez biegowych. Podobnie jak w zeszłym roku połączona była z akcją "Maszeruję Kibicuję", organizowaną z okazji Światowego Dnia Marszu. W imprezie wzięło udział blisko 13 tysięcy osób. To największa tego typu impreza w Europie Środkowo - Wschodniej.

Od pierwszej edycji celem imprezy jest promocja biegania jako najprostszej formy ruchu, a także zachęcenie do aktywnego spędzania wolnego czasu. Przez Warszawę przebiegło 10 tysięcy biegaczy (dystans 10 km) ubranych w identyczne białe koszulki NIKE Dri-Fit. Naprzeciw biegaczom wyszli uczestnicy akcji "Maszeruję-Kibicuję" z mistrzem olimpijskim Robertem Korzeniowskim na czele. W marszu wzięło udział blisko 3 tysiące uczestników (dystans 5 km). Na starcie stawiła się 52 osobowa reprezentacja uczniów Gimnazjum nr 2 w Łukowie. Biegli i maszerowali również opiekunowie grupy: Mariusz Kiełczewski (organizator wyjazdu) i Agnieszka Pierzchalska. W imprezie uczestniczyło wiele gwiazd sportu i telewizji, m. in.olimpijczycy Jacek Wszoła, Robert Korzeniowski, Andrzej Supron oraz Władysław Kozakiewicz. Kibicowała wszystkim legenda polskiego sportu i olimpizmu - Irena Szewińska. Imprezę prowadził Maciej Kurzajewski. Za metą każdy z biegnących otrzymywał pamiątkowy medal. Wyjazd odbył sie dzięki pomocy Urzędu Miasta Łukowa, Starostwa Powiatowego w Łukowie oraz Urzędu Gminy Łukowa.

Tekst: Mariusz Kiełczewski
Po raz drugi w Londynie
zdjęcie

W dniach 12 - 17 września grupa 42 uczniów i 3 nauczycieli z naszego gimnazjum wzięła udział w warsztatach językowych w Londynie. Gimnazjaliści zwiedzili większość miejsc, które trzeba zobaczyć w Londynie. Galeria Figur Woskowych Madame T. okazała się wyjątkową atrakcją - chłopcy przeżyli chwile grozy w Tunelu Strachu, w którym przebrani aktorzy udający figury woskowe poruszali się i straszyli zwiedzających. London Eye i Oxford Street to była największa radość dla dziewcząt - zakupy w takich miejscach to marzenie. Uczniowie zwiedzili także The Tower of London, Westminster Abbey, Katedrę Św. Pawła, (St Paulu's Cathedral), Royal Observatory in Greenwich, , British Museum, Science Museum, Muzeum Historii Naturalnej, Trafalgar Square, Piccadily Circus, zobaczyli imponującą zmianę warty przy Buckingham Palace.

Oprócz tych atrakcji nasi uczniowie mieli możliwość zetknięcia się z codziennym życiem Londyńczyków. Podczas całego pobytu mieszkali u rodzin angielskich. Dzięki temu mieli okazję poznać i posługiwać się językiem angielskim w wersji potocznej. Londyńczycy do swoich polskich gości mówili powoli i prostym językiem - wspominają Alicja Bajkowska i Ania Przeździak, uczestniczki warsztatów. - Jedzenie było inne niż w Polsce, ale smakowało nam bardzo. Rodziny goszczące łukowską młodzież były różnego pochodzenia narodowościowego - angielskie, hinduskie, pakistańskie. Wielokulturowość gospodarzy to okazja do poznania różnych zwyczajów, kuchni, tradycji. Nam trafiła się wieloosobowa rodzina hinduska - wspominają Marcin Kurek i Krzysiek Lipiec. - Dużo dowiedzieliśmy się o ich kulturze, zwyczajach i życiu codziennym, tak różnym od naszego. Uczniowie wrócili bardzo zadowoleni z wyjazdu. Jedyny zarzut padał w zdaniu: "Szkoda, że tak krótko...". Naszymi uczniami opiekowały się: pani Dorota Puzio, pani Agnieszka Pierzchalska i pani Urszula Wojtalska.

Dodatkowe dni wolne w roku 2011/2012

Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 18.04.2002 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie organizacji roku szkolnego, dyrektor szkoły ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2011/2012:
31.10.2011 - poniedziałek
24,25,26.04.2012 - wtorek, środa, czwartek (egzamin gimnazjalny)
30.04.2012 - poniedziałek
02.05.2012 - środa
04.05.2012 - piątek
08.06.2012 - piątek
Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w wyżej wymienionych dniach.

"Mały Archimedes" już trzeci rok w naszym gimnazjum
zdjęcie

Gimnazjum nr 2 w Łukowie już trzeci rok bierze udział w programie

"MAŁY ARCHIMEDES"

Posumowaniem pracy uczniów i nauczycieli są wakacyjne obozy naukowe. Wyjazdy te finansuje Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ubiegłym roku Emil Pogonowski uczestniczył w obozie naukowym na Wojskowej Akademii Technicznej, a Beata Klębowska wyjechała do Wigierskiego Parku Narodowego. Tegoroczne wakacje na obozie naukowym przyrodniczo - geograficzno - chemicznym w Wigierskim Parku Narodowym programu "Mały Archimedes" spędziły Maja Machnikowska i Anna Przeździak, na obozie matematyczno - fizycznym na Politechnice w Białymstoku: Wojciech Nowak i Janusz Bieniek. W Wigierskim Parku Narodowym uczennice uczestniczyły w bardzo ciekawych zajęciach w ośrodku edukacyjnym "Dziupla". Badały makrofaunę jeziora Wigry, rozpoznawały gatunki drzew i krzewów. Dokonywały pomiarów drzew i oceniali ich wiek. Podczas lekcji muzealnej w siedzibie WPN poznały historię powstania i osobliwości tego parku. Z leśnikiem przeszły ścieżką edukacyjną "Las" i zapoznały się z różnymi typami zbiorowisk leśnych. W tym roku po raz pierwszy uczniowie mieli okazję odbyć rejs po jeziorze Wigry statkiem z przezroczystym dnem, dzięki czemu mogli obserwować florę i faunę wodną. Jedną z atrakcji obozu była wycieczka rowerowa z przewodnikiem w okolice Krzywego oraz wycieczka do Suwalskiego Parku Narodowego nad jezioro Hańcza. Opiekunami na obozach byli: Małgorzata Chrobak, Grażyna Pieniak, Andrzej Pieniak.

Tekst: Agnieszka Domijańska
Projekty edukacyjne dla uczniów klas II
TEMATY

Drugoklasisto, już dziś wybierz dogodny dla Ciebie temat projektu edukacyjnego i zgłoś się do opiekuna projektu!

Podstawą prawną wprowadzenia do szkół gimnazjalnych projektu edukacyjnego jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

W roku szkolnym 2011/2012 w naszym gimnazjum projekty realizowane będą przez uczniów klas drugich. Przedstawiamy szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych:

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum nr 2 w Łukowie

Tematy projektów i cele ogólne projektów

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012
zdjęcia

Pierwszego września o godzinie 9.15 rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2011/2012. Na uroczystości gościliśmy burmistrza miasta pana Dariusza Szustka, zastępcę przewodniczącego Rady Miasta pana Zygmunta Celińskiego, naczelnika Wydziału Promocji Miasta panią Annę Kicińską, przewodniczącego Rady Rodziców pana Przemysława Króla oraz rodziców. W tym długim roku szkolnym (aż do 29 czerwca!) życzymy wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom obsługi samych dobrych, bezstresowych dni.

Przed nami zmiana formy egzaminu gimnazjalnego. Nadal pozostaną trzy części (test z wiedzy humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i języka obcego nowożytnego), wydłuży się za to czas pisania. W każdym dniu egzamin będzie się składał z dwóch bloków podzielonych przerwą. I tak na przykład w części humanistycznej uczniowie rozwiążą najpierw zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie, po przerwie napiszą język polski. W części matematyczno-przyrodniczej najpierw odbędzie się egzamin z biologii, chemii, fizyki i geografii, a po przerwie z matematyki. Więcej o egzaminie w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie organizacji i harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012.

Nasi uczniowie pod Olimpem
zdjęcie

Właśnie wróciliśmy z obozu młodzieżowego w Grecji. Warunki bytowe były wspaniałe - zakwaterowanie w apartamentowcu Stelios w pierwszej linii brzegowej, pokoje z widokiem na morze lub Olimp, smaczne posiłki na parterze w tawernie przy deptaku, szeroka, piaszczysta plaża i ciepłe, czyste morze z łagodnym wejściem. Wycieczka statkiem na wyspę Skiatos zachwyciła wszystkich. Tzw. Złotą Plażę wyspy odwiedzała dawniej księżna Diana, w miasteczku natomiast kręcono niektóre sceny filmu "Mama Mia!!!". Podczas rejsu statkiem uczyliśmy się tańców greckich, a dyskoteka na morzu to wyjątkowa atrakcja. Jednak najlepszą zabawą okazała się bitwa morska na balony z wodą z przepływającym obok statkiem. Niewiele osób pozostało na koniec w suchych ubraniach! Następnego dnia grupa obozowiczów wyjechała na niezapomnianą wycieczkę do Meteorów - wiszących na skałach sześciu klasztorów. Oprócz zwiedzania jednego klasztoru był też postój w Dolinie Tembi przy Źródełku Afrodyty oraz wizyta w wytwórni ikon. Zabawa w podchody w miasteczku udała się doskonale. Zadania dla rywalizujących ze sobą grup - śpiewy na środku deptaka, tańce z miotłami, tarzanie się w piasku, wejście do morza w ubraniu, nawiązywanie rozmowy na różne tematy z turystami w języku angielskim, itp. wywoływały salwy śmiechu u spacerujących turystów.

Tekst: Agnieszka Domijańska
Copyright © 2000-2016 Aneta Paszkiewicz