Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2009/2010
zdjęcia (III klasy)
zdjęcia (I i II klasy)

Zakończyliśmy kolejny rok ciężkiej pracy dydaktycznej. Wielu uczniów odebrało z rąk pana dyrektora Marka Kosińskiego świadectwa z wyróżnieniem, a uczniowie o średniej ocen conajmniej 5,00 otrzymali dodatkowo nagrody książkowe. O godzinie 900 pożegnaliśmy uczniów klas trzecich. Podczas tej uroczystości gościliśmy Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu - panią Władysławę Ostrowską. Zakończenie roku pozostałych klas rozpoczęło się o godzinie 1100. Można pisać bardzo wiele dobrego o minionym roku szkolnym. Przyniósł on wiele sukcesów w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. Od lutego 2010 r. szkoła nosi chlubne imię ks. Stanisława Konarskiego. Oddana została tak długo wyczekiwana hala sportowa oraz cztery nowe sale lekcyjne. W drugim semestrze doświadczyliśmy dobrodziejstwa nauki na jedną zmianę. Przystąpiliśmy do realizacji projektu "Mały Archimedes"- współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uzyskaliśmy wysokie wyniki z egzaminu gimnazjalnego. Po dobrze wykonanej pracy wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy na ostatni dzwonek oznajmiający wakacje, dlatego też ten dzień był bardzo radosny, zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.

Tekst: Aneta Paszkiewicz
Podsumowanie konkursów szkolnych
zdjęcia

22 czerwca 2010 r. spotkaliśmy się na szkolnym apelu, aby wyróżnić i podziękować uczniom naszego gimnazjum, którzy w roku szkolnym 2009/2010 zostali laureatami szkolnych konkursów przedmiotowych, uzyskali tytuł finalisty etapu okręgowego konkursów organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty lub są zwycięzcami turniejów i zawodów sportowych.

LISTA UCZNIÓW I ICH OSIĄGNIĘĆ

Tekst: Małgorzata Wereszczyńska
Dzień Olimpijczyka
zdjęcia
Prezentacja osiągnięć uczniów

10 czerwca 2010 r. spotkaliśmy się, aby wyróżnić i podziękować, młodym ludziom, uczniom naszego gimnazjum za pracę w roku szkolnym 2009/2010. Ich trud i wysiłek zaowocował licznymi osiągnięciami. Dzięki ich pracy i zaangażowaniu rozsławiane jest imię naszego Gimnazjum. Mamy nadzieję, że to początek ich drogi do sukcesu i będziemy kiedyś mogli powiedzieć - ten wielki człowiek, był uczniem naszej szkoły. W naszym gimnazjum aż 241 uczniów rozpoczęło rywalizację uczestnicząc w szkolnych etapach konkursów przedmiotowych. Do etapu okręgowego zakwalifikowało się 35 osób. Natomiast 7 uczniów uczestniczyło w wojewódzkim etapie. Czworo z nich sięgnęło po tytuł laureata. Przedstawiamy 35 uczniów, którzy oprócz sukcesów w konkursach kuratoryjnych uzyskali bardzo dobre wyniki w różnego rodzaju olimpiadach, turniejach oraz konkursach o zasięgu ogólnopolskim.

LISTA UCZNIÓW I ICH OSIĄGNIĘĆ

Tekst: Małgorzata Wereszczyńska
Dni Łukowa
zdjęcia

Jak co roku nasza szkoła zaprezentowała dorobek artystyczny podczas VIII Dni Łukowa. 29 czerwca 2010 r. w parku miejskim nasi artyści przygotowywani przez p. Ratyńską, wykonali dwie piosenki, zaś zespół taneczny pracujący pod kierunkiem p. Kędzierskiego wykonał ciekawy i ekspresyjny układ taneczny.

Tekst: Aneta Paszkiewicz
Festiwal Innowatorów - "Mały Archimedes"

zdjęcia

21 i 22 maja 2010 r. czterech uczniów i dwóch nauczycieli wyjechało na Festiwal Innowatorów, który odbył się w Augustowskim Centrum Edukacyjnym. Wyjazd zorganizowany i finansowany był w ramach realizacji przez naszą szkołę projektu "Mały Archimedes". Festiwal Innowatorów to impreza organizowana w celu popularyzacji nauki. Zajęcia prowadzili naukowcy z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz studenci Uniwersytetu w Białymstoku. Przedstawili nowoczesne eksperymenty naukowe, w których uczestniczyli nasi uczniowie. Uczestnicy festiwalu wzięli udział w trzech warsztatach z fizyki: "200 stopni poniżej zera", "Aaerodynamika", "Fizyka całkiem inaczej" oraz w trzech warsztatch z chemii: "Chemia jabłka", "Chemia w kuchni" i "Efektowna chemia". Uczniowie, którzy uczestniczyli w festiwalu to aktywni działacze zajęć dodatkowych prowadzonych w ramach projektu "Mały Archimedes" - wszyscy czworo czuli się wyróżnieni.

Tekst: Aneta Paszkiewicz
Seminarium naukowe - "Mały Archimedes"

14 i 15 maja 2010 r. dwóch nauczycieli z naszej szkoły - p. Grażyna Pieniak i p. Małgorzata Chrobak, wzięło udział w Seminarium Naukowym w Augustowie. Podczas seminarium nauczyciele zostali zapoznani z nowoczesnymi, atrakcyjnymi formami prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Tekst: Aneta Paszkiewicz
7 maja 2010 r.- pierwsze święto szkoły w "Dwójce"
zdjęcia

Po raz pierwszy Gimnazjum nr 2 w Łukowie w dniu imienin Patrona - Stanisława Konarskiego - obchodziło swoje Święto Szkoły. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem nowego sztandaru szkoły. Następnie dyrektor Marek Kosiński przywitał Burmistrza Miasta Zbigniewa Zemło, zastępcę przewodniczącego Rady Rodziców Teresę Wolską, nauczycieli oraz społeczność uczniowską. Część artystyczną o patronie szkoły przygotowali uczniowie pod kierunkiem Małgorzaty Knap i Jolanty Pyrko. Uroczystość uświetnił występ szkolnego chóru, którym dyryguje Dorota Ratyńska. Następnie odbył się mecz w piłkę siatkową pomiędzy nauczycielami a uczniami. Pierwszy set wygrali uczniowie z dwupunktową przewagą, drugi set to druzgocąca przewaga nauczycieli. Trzeci set nauczyciele pozwolili wygrać uczniom. Na szczególną pochwałę zasługują uczniowie na trybunach za wzorowe, kulturalne i pełne emocji kibicowanie!

Tekst: Agnieszka Domijańska
"Mały Archimedes"


W II semestrze roku 2009/2010 przystąpiliśmy do realizacji I cyklu projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Mały Archimedes.

W ramach projektu zaplanowano uczniom:
- zajęcia dodatkowe rozszerzające treści nauczania z matematyki i trzech przedmiotów spośród fizyki, chemii, biologii, geografii i przedsiębiorczości,
- koła naukowe z matematyki i trzech przedmiotów spośród fizyki, chemii, biologii, geografii i przedsiębiorczości jako elementu wos-u,
- obozy naukowe,
- wyjazdy na zajęcia laboratoryjne na wyższe uczelnie,
- wyjazdy do Instytutu Maksa Plancka w Getyndze oraz do Europejskiego Ośrodka Badań Jądrowych CERN Genewie,
- udział w "Festiwalu Innowatorów"

W naszym gimnazjum w ramach realizacji tego projektu w II semestrze roku szkolnego 2009/2010 odbywają się zajęcia dodatkowe dla uczniów klas pierwszych z matematyki, fizyki, chemii i biologii.

Tekst: Aneta Paszkiewicz
Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
zdjęcia

Konstytucja 3 Maja - wybitny dokument polskiego Oświecenia - była drugą na świecie, a pierwszą w Europie ustawą zasadniczą, ustalającą podstawy ustrojowe w nowożytnej Polsce. Świętowanie 219. rocznicy jej uchwalenia wyraża naszą potrzebę pielęgnowania pozytywnych wydarzeń w historii naszego narodu. Uczniowie naszego gimnazjum, jak co roku, upamiętnili ten dzień uroczystym apelem.

Tekst: Aneta Paszkiewicz
Egzamin gimnazjalny - 27 - 29 kwietnia 2010 r.
zdjęcia

Egzamin gimnazjalny 2010 już za nami. Według opinii uczniów był to egzamin trudny. Pierwszego dnia trzecioklasiści zmagali się z częścią humanistyczną, drugiego z matematyczno-przyrodniczą. Ostatnią część stanowił egzamin z języka obcego nowożytnego. Te trzy dni były ważne dla naszych gimnazjalistów, gdyż wynik egzaminu gimnazjalnego jest brany pod uwagę przez szkoły ponadgimnazjalne przy przyjmowaniu uczniów do tych szkół. Teraz pozostaje nam cierpliwie czekać na ogłoszenie wyników przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Tekst: Aneta Paszkiewicz
Dzień Ziemi
zdjęcia

Po raz 40. na świecie i 20. w Polsce 22 kwietnia obchodzony jest Dzień Ziemi. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 2010 rok Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej, dlatego hasło imprezy to: RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS. Dzień Ziemi został już wpisany do kalendarza imprez cyklicznych organizowanych również w naszym gimnazjum.

Tekst: Aneta Paszkiewicz
Dzień Otwarty
zdjęcia

22 kwietnia 2010 r. zaprosiliśmy do naszego gimnazjum uczniów klas szóstych i ich rodziców na Dzień Otwarty. Przybyli goście spotkali się na sali gimnastycznej z dyrekcjš gimnazjum i nauczycielami. Pan dyrektor Marek Kosiński zapoznał zgromadzonych z organizacją nauczania klas I gimnazjum w roku 2010/2011. W trakcie spotkania goście mogli bliżej przyjrzeć się nowej szkole dzięki prezentacji multimedialnej, a po spotkaniu mogli zwiedzić budynek szkoły i poznać nauczycieli.

Tekst: Aneta Paszkiewicz
Historycy z Gimnazjum nr 2

Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Łukowie im. ks. Stanisława Konarskiego wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym "KRĄG", którego organizatorem był Uniwersytet ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: test i praca indywidualna. W ocenie jury pod przewodnictwem profesora UUSW - ks. dr hab. Jarosława Korala z naszych uczniów najlepiej wypadli Adam Pasternak kl. 2c i Radosław Józwik kl. 2g. Adam I miejsce w województwie w kategorii test i otrzymał dyplom i odtwarzacz mp3. Radek zajął I miejsce w szkole w kategorii test i otrzymał dyplom i nagrodę książkową. Drugie miejsce w szkole w tej kategorii zajął Karol Jastrzębski. Pracę indywidualną na temat "Zabytki sakralne Mojego Regionu" przygotowało troje uczniów: Marta Nawrocka kl. 2f, Mateusz Kiełbowicz kl. 2f, Maciej Tryboń kl. 2f. Jury najwyżej oceniło pracę Marty Nawrockiej. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy od organizatora konkursu. Uczniowie pracowali pod kierunkiem Mirosławy Walaszek - Zalewskiej.

Tekst: Agnieszka Domijańska
Duńczycy w naszym gimnazjum

13 kwietnia 2010 r. w naszym gimnazjum mieliśmy okazję gościć młodych ludzi z Danii. Wobec tragedii, jaka wydarzyła się 10 kwietnia młodzi Duńczycy złożyli hołd tragicznie zmarłym zatrzymując się przy tablicy ku ich pamięci. Obecność Duńczyków na lekcjach języka angielskiego w klasach I, II i III dała naszym uczniom okazję do wykorzystania umiejętności posługiwania się językiem angielskim w sytuacji innej niż zwykła lekcja. Tematyka spotkań związana była z codziennym życiem nastolatków w obu krajach.

Tekst: Dorota Puzio
Marta Nawrocka - laureatka konkursu krasomówczego

Marta Nawrocka z Gimnazjum nr 2 w Łukowie została laureatką etapu wojewódzkiego konkursu krasomówczego organizowanego przez Kuratora Lubelskiego. Konkurs składał się z dwóch części. W części pisemnej Marta musiała zredagować tekst o charakterze mowy obronnej na temat: "W obronie kultury języka w elektronicznych mass-mediach". W części ustnej Marta wygłosiła przed komisją wcześniej napisany tekst. Marta jest uczennicą klasy drugiej, dlatego jej sukces cieszy tym bardziej. Do konkursu przygotowywała ją Ewa Tomasiewicz.

Tekst: Agnieszka Domijańska
Ania Grochowska i Liliana Babayan - laureatki konkursów językowych

Gimnazjum nr 2 w Łukowie może poszczycić się kolejnymi laureatami konkursów językowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Uczennica klasy 3d Anna Grochowska została laureatką etapu wojewódzkiego konkursu z języka angielskiego. Ania tym samym jest zwolniona z egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. Zajęła także pierwsze miejsce w kraju w konkursie języka angielskiego "English Ace". Przez dwa kolejne lata wygrywała szkolne konkursy języka angielskiego. Ania interesuje się podróżami i językami obcymi. Ania pracowała pod opiekš Magdaleny Piaseckiej. Drugą laureatkš z języka obcego jest Lilianna Babayan. Lila udowodniła, że język rosyjski to jej mocna strona, laureatką z tego przedmiotu jest już drugi raz. Opiekunem Lilianny jest Anna Orzoł.

Tekst: Agnieszka Domijańska
Dzień Otwarty
Bartłomiej Józwik - laureat konkursu chemicznego

Bartłomiej Józwik jest kolejnym wyróżniającym się w nauce uczniem Gimnazjum nr 2 w Łukowie. Bartek zajął drugie miejsce w w województwie w kuratoryjnym konkursie chemicznym, do pierwszego miejsca zabrakło mu tylko jednego punktu. Bartek był też finalistą sesji jesiennej konkursu OLIMPUS z chemii, w drugiej klasie - finalistą w sesji wiosennej. Do konkursów przygotowywała go Urszula Wojtalska. Bartek odnosił sukcesy także w konkursach matematycznych. Został laureatem pierwszej sesji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego OLIMPUS, w pierwszej klasie otrzymał wyróżnienie w konkursie matematycznym KANGUR. Uczestniczył w konkursach matematycznych ks. Jakóbczyka, w drugiej klasie nawet na etapie okręgowym. Do konkursów przygotowywała go Teresa Słomka. W konkursie przedmiotowym z fizyki doszedł do etapu okręgowego (opiekun: Agnieszka Bilska).

Tekst: Agnieszka Domijańska
ŻAŁOBA NARODOWA

10 kwietnia 2010 roku rozpoczęła się żałoba narodowa ogłoszona po śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki Marii i 94 innych osób, które zginęły w katastrofie samolotowej pod Smoleńskiem. Żałoba narodowa potrwa do piątku 16 kwietnia. My również - nauczyciele wraz ze wszystkimi uczniami - podczas apelu 12 kwietnia 2010 r. oddaliśmy hołd poległym. Uczciliśmy minutą przejmującej ciszy ofiary tej tragedii. Wzruszające słowa do uczniów skierował pan dyrektor Marek Kosiński, które zostały wysłuchane z wielkim skupieniem i powagą. Ta lekcja patriotyzmu potrzebna była naszej młodzieży.

Tekst: Aneta Paszkiewicz
Paweł Łucjan - duma naszego gimnazjum

Na pozór przeciętny uczeń klasy 3a Gimnazjum nr 2 w Łukowie. A jednak Paweł Łucjan to jeden z najzdolniejszych i najbardziej pracowitych młodych ludzi. Paweł jest finalistą kuratoryjnego konkursu matematycznego etapu wojewódzkiego, laureatem drugiej edycji konkursu matematycznego Olimpus, uczestnikiem konkursu matematycznego im. ks. dr F. Jakóbczyka organizowanego przez Liceum Biskupie w Lublinie pod patronatem Kuratora Lubelskiego (wyniki w maju), uczestnikiem międzynarodowego konkursu "Kangur 2010" (wyniki w czerwcu), finalistą okręgowego etapu konkursu chemicznego, finalistą okręgowego konkursu fizycznego. Paweł pracował pod opieką nauczycieli: Małgorzaty Wereszczyńskiej, Urszuli Wojtalskiej i Agnieszki Bilskiej.

Tekst: Agnieszka Domijańska
Turniej sportowy "Dwójka" - Gołąbki

Gimnazjum nr 2 Łuków gościło na swojej nowej hali sportowej zaprzyjaźnione Gimnazjum Gołąbki. Reprezentacje dziewcząt z obu szkół rozegrały dwa turnieje. Mecz piłki siatkowej wygrała drużyna z Gołąbek, piłki ręcznej - z naszej "Dwójki". Rozgrywki przebiegały w tak dobrej atmosferze, że uczestniczki turnieju już ustaliły następny termin spotkania. Imprezę przygotowały i poprowadziły Joanna Stolarczuk i Agnieszka Domijańska. Uczestniczki turnieju: Patrycja Guzowska, Natalia Niewęgłowska, Iza Zbrzeźniak, Edyta Mokicka, Jowita Pawlak, Aneta Wąsiewicz, Klaudia Próchniewicz, Kinga Sobiech, Natalia Smogorzewska, Milena Wardak, Katarzyna Wardak, Karolina Marciniak, Agnieszka Kowalczyk, Marta Panasz.

Tekst: Agnieszka Domijańska
Matematycy z Gimnazjum nr 2
zdjęcie

Uczniowie z Gimnazjum nr 2 w Łukowie brali udział w dwóch sesjach Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego "OLIMPUS".

W pierwszej sesji laureatami zostali:
1. Bartłomiej Józwik kl. 3g, opiekun Teresa Słomka;
2. Paweł Łucjan kl. 3a, opiekun Małgorzata Wereszczyńska;
3. Aleksander Bajkowski kl. 2f, opiekun Grażyna Pieniak;
4. Wojciech Nowak kl. 1b, opiekun Grażyna Pieniak;
5. Michał Jankowski kl. 1b, opiekun Grażyna Pieniak.

W drugiej sesji laureatami zostali:
1. Dominik Niewęgłowski kl. 2a, opiekun Grażyna Pieniak;
2. Maksym Witczuk kl. 2a, opiekun Grażyna Pieniak;
3. Aleksander Bajkowski kl. 2f, opiekun Grażyna Pieniak;
4. Joanna Szymańska kl. 1b, opiekun Grażyna Pieniak;
5. Paweł Łucjan kl. 3a, opiekun Małgorzata Wereszczyńska.

Bartek Józwik i Dominik Niewęgłowski za wysokie lokaty otrzymali nagrody książkowe. Ostatnia trzecia sesja odbędzie się 23 marca.

Tekst: Agnieszka Domijańska
Nauczyciele kontra uczniowie - na boisku

W dniu 10 marca przy pełnej widowni rozegrano mecz piłki nożnej między nauczycielami a reprezentacją uczniów. Było ostro, nie zawsze fair - play. Nauczyciele pozwolili uczniom wygrać niewielką przewagą bramek. Na przyszłość trzeba się zastanowić, czy ma to być czysta walka czy kopanie się po nogach? Niemniej było to świetne widowisko.

Tekst: Agnieszka Domijańska
Sportowe ferie w "Dwójce"

Tradycyjnie młodzież Gimnazjum nr 2 w Łukowie spędzała ferie zimowe na sportowo. Na terenie szkoły nauczyciele wychowania fizycznego prowadzili zajęcia rekreacyjne i treningi: piłki ręcznej dziewcząt i chłopców, piłki nożnej chłopców, piłki siatkowej dziewcząt i chłopców. Drużyna chłopców pod opieką Roberta Filipa brała udział w trzech wyjazdowych turniejach halowej piłki nożnej: w Białej Podlaskiej i dwa razy w Sobolewie zajmując kolejno pierwsze trzecie i szóste miejsce. Dziewczęta pod opieką Agnieszki Pierzchalskiej wystartowały w turnieju piłki siatkowej w ramach akcji "Ferie z OSIRkiem" i wywalczyły pierwsze miejsce. W tym samym turnieju siatkarze pod opieką Mariusza Kiełczewskiego zdobyli trzecie miejsce. Nareszcie nauczyciele i uczniowie Gimnazjum nr 2 mają wspaniałą bazę sportową i mogą pracować w normalnych warunkach.

Tekst: Agnieszka Domijańska
Olimpijczycy z Gimnazjum nr 2
zdjęcie

Pierwszy semestr roku szkolnego 2009/2010 za nami. Gimnazjum nr 2 w Łukowie jak co roku może poszczycić się uczniami zakwalifikowanymi do etapu wojewódzkiego z konkursów przedmiotowych:

1. Język polski - Alicja Perka kl. 3g, opiekun Monika Duszyńska.
2. Konkurs krasomówczy - Marta Nawrocka kl. 2f, opiekun Ewa Tomasiewicz.
3. Język angielski - Anna Grochowska kl. 3d, opiekun Magdalena Piasecka.
4. Język rosyjski - Liliana Babayan kl. 3g, opiekun Anna Orzoł.
5. Matematyka - Paweł Łucjan kl. 3a, opiekun Małgorzata Wereszczyńska.
6. Biologia - Alicja Perka, opiekun Małgorzata Chrobak.
7. Chemia - Bartłomiej Józwik kl. 3g, opiekun Urszula Wojtalska.

Pozostałe osiągnięcia:
1. Plastyka - wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim dla Aleksandry Ponikowskiej, opiekun Agnieszka Czerska.
2. Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Poezji ks. Jana Twardowskiego "Uśmiech Pana Boga" - Maja Machnikowska kl. 1a, opiekun Jolanta Pyrko; Alicja Perka, opiekun Monika Duszyńska, nagrodzona Marta Nawrocka, opiekun Ewa Tomasiewicz.

Tekst: Agnieszka Domijańska
Uroczystość nadania imienia i sztandaru szkole
oraz oddania hali sportowej
Uroczysta Msza Święta
Uroczystość w szkole

Dzień 10 lutego 2010 r. zapisał się na trwałe w historii naszej szkoły. Gimnazjum nadano imię ks. Stanisława Konarskiego, przekazano sztandar oraz oddano do użytku nowy obiekt. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10 Mszą Św. w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Po mszy zaproszeni goście, poczty sztandarowe łukowskich szkół, nauczyciele i uczniowie Gimnazjum nr 2 udali się do nowego budynku szkoły, gdzie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. Następnie Ksiądz Dziekan Tadeusz Dzięga poświęcił nową część gimnazjum, w tym halę sportową oraz krzyże.

Pan dyrektor Marek Kosiński serdecznie powitał przybyłych na uroczystość gości: Radcę Ministra Edukacji Narodowej p. Ewę Zalewską-Steć, Wojewodę Lubelskiego p. Genowefę Tokarską, Lubelskiego Wicekuratora Oświaty p. Henryka Bogdana Wagnera, Wizytatora Kuratorium Oświaty p. Marzennę Gałach, Dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego p. Mirosława Korbuta, Starostę Łukowskiego p. Henryka Lipca, Proboszczów Parafii łukowskich, Przewodniczącego Rady Miasta Łuków p. Jerzego Kamińskiego, Radnych Miasta, Burmistrza Miasta Łuków p. Zbigniewa Zemło, Zastępcę Burmistrza Miasta Łuków p. Jarosława Sycha, Dyrektorów Łukowskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łukowie p. Zofię Skrzymowską, Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Zbigniewa Biadunia, Prezesa Oddziału ZNP p. Adama Sosnowskiego, Przewodniczącego Rady Rodziców p. Tomasza Klimka.

Jako współgospodarz uroczystości głos zabrał Burmistrz Miasta Łuków p. Zbigniew Zemło. Uchwałę o nadaniu imienia oraz zatwierdzeniu wzoru sztandaru Gimnazjum nr 2 w Łukowie odczytał przewodniczący Rady Miasta p. Jerzy Kamiński, po czym p. dyrektor Marek Kosiński zaprezentował wszystkim obecnym sztandar Gimnazjum nr 2. Symboliczne wbicie gwoździ poszerzyło grono przyjaciół i dobroczyńców naszej szkoły. Następnie przedstawiciele Rady Rodziców oficjalnie przekazali sztandar młodzieży. Dopełnieniem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez chór szkolny oraz uczniów naszego gimnazjum, którzy zaprezentowali bliżej sylwetkę patrona i nieprzemijające wartości zapoczątkowane przez ks. Stanisława Konarskiego. Gościnnie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca "Łukowiacy", który wykonał mazura oraz tańce opoczyńskie. Na zakończenie uroczystości p. dyrektor Marek Kosiński podziękował wszystkim przyjaciołom "Dwójki" i zadedykował im taniec w wykonaniu szkolnego zespołu Dance Division. Następnie wszyscy goście i nauczyciele naszego gimnazjum zostali zaproszeni na poczęstunek. Uroczystość przygotowali następujący nauczyciele: Jolanta Pyrko, Małgorzata Knap, Dorota Ratyńska, Lech Kędzierski, Agnieszka Czerska-Pawlak, Aneta Paszkiewicz, Andrzej Pieniak, Beata Wawryniuk.

Tekst: Jolanta Pyrko, Agnieszka Domijańska
Ferie w dwójce - zapraszamy

Dyrekcja Gimnazjum nr 2 w Łukowie informuje, że w dniach 22.02.2010 - 26.02.2010 (drugi tydzień ferii zimowych) nauczyciele wychowania fizycznego będą prowadzili zajęcia z piłki siatkowej, tenisa stołowego, piłki ręcznej, piłki nożnej oraz zajęcia rekreacyjno - sportowe na sali gimnastycznej w godz. 10.00 do 14.00 dla wszystkich chętnych uczniów Gimnazjum nr 2. Obowiązkowa zmiana obuwia na sportowe. W pierwszym tygodniu ferii będziemy zajmować się urządzaniem nowych pomieszczeń.

10 lutego 2010 r.
- uroczystość nadania imienia i sztandaru szkole oraz oddania hali sportowej

Już tylko dni dzielą nas od daty 10 lutego. Każdy gimnazjalista z "Dwójki" wie, że w tym dniu nastąpi uroczyste otwarcie hali sportowej. Ostatnie takie święto było w 1972 roku, wtedy to oddano do użytku salę gimnastyczną. Ale cóż to przy pełnowymiarowej hali z całym zapleczem (siłownia, sala "korekcyjna", szatnie, klasy lekcyjne, pomieszczenia administracyjne). Wszyscy nie możemy się już doczekać tego DNIA!!!

Tekst: Agnieszka Domijańska
Olimpus - sesja jesienna

Grupa uczniów naszego gimnazjum wzięła udział w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z matematyki "Olimpus - sesja jesienna". W tym konkursie wzięło udział 1567 uczniów klas pierwszych, 1421 uczniów klas drugich, 1327 uczniów klas trzecich. Organizacją tego konkursu zajmowała się pani Grażyna Pieniak, nauczyciel matematyki. Dyplom laureata w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z matematyki Olimpus - sesja jesienna otrzymali:
Michał Jankowski, kl. 1b - op. Grażyna Pieniak
Wojciech Nowak, kl. 1b - op. Grażyna Pieniak
Aleksander Bajkowski, kl. 2f - op. Grażyna Pieniak
Paweł Łucjan, kl. 3a - op. Małgorzata Wereszczyńska
Bartłomiej Józwik, kl. 3g - op. Teresa Słomka
Pozostali zdobyli wysokie miejsca i otrzymali dyplomy uczestnictwa.

Tekst: Grażyna Pieniak
Jasełka w naszej szkole
zdjęcia


O Jezu...
żeby tak w noc betlejemską
cały świat się nad Tobą pochylił
i żeby wszyscy zaniemówili w świętym zdumieniu
i żeby jeden drugiemu spojrzał dziś w oczy inaczej
(s. Magdalena Ponichter)

W ostatnim dniu nauki 2009 roku Gimnazjum nr 2 w Łukowie opanowała magia Świąt Bożego Narodzenia. To szkolne jasełka w wykonaniu uczniów klasy Id pod kierunkiem p. Justyny Łukasik wprowadziły świąteczny nastrój. Była święta rodzina, aniołowie, pastuszkowie, Trzej Mędrcy. Życzenia od uczniów dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów przeplatane były kolędami w wykonaniu szkolnego chóru i zespołu wokalnego pod dyrekcją p. Doroty Ratyńskiej.

By ktoś zamknięte drzwi otworzył
by wszyscy byli dobrej woli
a ponad światem pokój...
- pokój Boży.

Tekst: Agnieszka Domijańska
Arkadiusz Furlepa - Mistrzem Polski

W dniach 11-13 grudnia 2009 w Tarczynie odbył się turniej Mazovia Open oraz Mistrzostwa Polski Kadetów. Arkadiusz Furlepa - uczeń klasy IIc, wywalczył złoty medal i tytuł MISTRZA POLSKI KADETÓW LIGHT CONTACT 2009 w kategorii do 52 kg. Arek trenuje kick boxing od 2004 roku w łukowskiej sekcji PTS ŁUKPLAST.

Tekst: Aneta Paszkiewicz
Wyniki konkursu z historii MULTITEST 2009
zdjęcia

19 października 2009 roku 12 uczniów klas drugich pisało Ogólnopolski konkurs z historii Multitest 2009 zorganizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej. W Polsce ten test pisało 529 uczniów. Nasi uczniowie wypadli bardzo dobrze i zajęli nastepujące miejsca:
Karol Jastrzębski, II c - 10 miejsce i dyplom laureata
Adam Paternak, II c - 10 miejsce i dyplom laureata
Radosław Józwik, IIg - 11 miejsce i dyplom wyróżnienia
Sylwia Świerczewska, IIc - 12 miejsce i dyplom wyróżnienia
Dominika Bosek, IId - 16 miejsce
Ewelina Sulej, IIc - 23 miejsce
Mateusz Kiełbowicz, IIf - 26 miejsce
Justyna Wiącek, IIf - 29 miejsce
Weronika Sekita, IIf - 32 miejsce
Judyta Popiołek, IIf - 33 miejsce
Dominik Niewęgłowski, IIa - 35 miejsce
Krystian Mędzikowski, IIg - 38 miejsce

Tekst: Mirosława Walaszek-Zalewska
Wieczór poezji obcojęzycznej
zdjęcia

W Gimnazjum nr 2 w Łukowie w bibliotece szkolnej odbył się wieczór poezji obcojęzycznej. Przy blasku świec licznie przybyli słuchacze mogli posłuchać poezji w języku angielskim, rosyjskim i niemieckim. Recytacjom towarzyszył duet gitarowy: Radek Józwik i Iza Sierakowska. Nastrojową balladę Leonarda Cohena zaśpiewały Joasia Pilska z Joasią Radzikowską. Imprezę zorganizowała p. Jolanta Prusak przy współpracy p. Doroty Ratyńskiej i nauczycieli języków obcych.

Tekst: Agnieszka Domijańska
Patriotycznie, nastrojowo w "Dwójce"
zdjęcia

Długie jesienne wieczory są okazją do spędzania czasu nie tylko przed telewizorem i komputerem, ale są idealne do wspólnego czytania, śpiewania i wspomnień. Dnia 19 listopada w bibliotece szkolnej Gimnazjum nr 2 w Łukowie odbył się "Wieczór pieśni patriotycznych". Czytelnia przemieniła się w przytulną kawiarenkę. Przy świecach, herbatce i ciasteczkach uczniowie śpiewali pieśni. Oprawę muzyczną przygotowała pani Dorota Ratyńska, akompaniowali na gitarze Izabela Sierakowska i Radosław Józwik, na skrzypcach - Aleksandra Zakrzewska. Inne niespodzianki przygotowały dziewczęta z koła bibliotecznego pod opieką pani Jadwigi Tymoszuk. Na zakończenie imprezy został ogłoszony konkurs plastyczny na "Ilustrację do wybranej pieśni patriotycznej".

Tekst: Jadwiga Tymoszuk
11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości
zdjęcia

Po blisko dwudziestu latach w Gimnazjum nr 2 w Łukowie dzięki inicjatywie dyrekcji i nauczycielki muzyki Doroty Ratyńskiej powstał chór szkolny. Pierwszy jego występ uświetnił akademię z okazji rocznicy odzyskania niepodległości. Razem z grupą nauczycieli chór odśpiewał pieśni patriotyczne, m.in. Rotę. Dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem w dziejach Polski. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Uczniowie recytowali wiersze, w tle wyświetlanej prezentacji multimedialnej, była też pantomima dotycząca najważniejszych wydarzeń historycznych, muzyka rap. W Gimnazjum nr 2 było uroczyście, patriotycznie, a dzięki nowoczesnym formom przekazu - ciekawie. Apel przygotowali uczniowie klas III pod kierunkiem p. M. Duszyńskiej i p. B. Wawryniuk.

Tekst: Agnieszka Domijańska
Sukces lekkoatletek z Gimnazjum nr 2 w Łukowie
zdjęcia

W dniu 27 października w Tomaszowie odbył się Finał Wojewódzki Sztafetowych Biegów Przełajowych Gimnazjady 2009/2010. Ekipa łukowskiej "Dwójki" pod opieką p. L. Kędzierskiego zajęła drugie miejsce. Skład "srebrnej" sztafety Gimnazjum nr 2: Karolina Bednarczyk, Justyna Wawerek, Klaudia Grodzka, Monika Ciołek, Joanna Nowosielska, Alicja Perka, Edyta Mokicka, Agnieszka Dziewulska, Joanna Kowalska, Anna Włoch. Trener: Lech Kędzierski.

Tekst: Agnieszka Domijańska
Ślubowanie uczniów klas pierwszych
zdjęcia

22 października 2009 roku miała miejsce szczególna uroczystość - ŚLUBOWANIE KLAS I. Najmłodsi uczniowie zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów naszego gimnazjum. Świadkami złożonych obietnic byli: dyrekcja, rodzice oraz nauczyciele. Delegacje klas pierwszych złożyły uroczyste ślubowanie na flagę państwową. Uczniowie przysięgali, że będą dbać o dobre imię szkoły, godnie ją reprezentować oraz przestrzegać praw i obowiązków ucznia. Następnie każdy z pierwszaków, zgodnie z tradycją szkoły, został pasowany na ucznia Gimnazjum nr 2. W dalszej części uroczystości odbyła się walka o miano "NAJDZIELNIEJSZEJ KLASY PIERWSZEJ". Uczniowie wykazywali się wiedzą o szkole, zdolnościami artystycznymi i dużym poczuciem humoru. Po czterech konkurencjach na prowadzenie wysunęła się klasa Ib wygrywając rozgrywki międzyklasowe.

Tekst: Agnieszka Bilska
Dzień Edukacji Narodowej
zdjęcia

Historia zaczęła się ponad 200 lat temu, 14 października 1773 roku, kiedy król Stanisław August Poniatowski utworzył Komisję Edukacji Narodowej. W rocznicę tego wydarzenia, co roku spotykamy się, aby podczas uroczystej akademii podziękować wszystkim pracownikom oświaty za ich pracę. Uczniowie pod opieką p. Doroty Ratyńskiej, p. Ewy Tomasiewicz i p. Agnieszki Domijańskiej przygotowali zabawne sceny z życia szkoły "z przymrużeniem oka". Nie odbyło się także bez wzruszających podziękowań ze strony uczniów, które napełniły nauczycieli nadzieją, że ich trud i poświęcenie jest doceniane przez tych młodych ludzi.

Tekst: Aneta Paszkiewicz
Jan Paweł II - Papież Wolności

"Jan Paweł II - Papież Wolności" - to hasło tegorocznego Dnia Papieskiego, który obchodziliśmy 11 października już po raz dziewiąty. Obchodom tego szczególnego dnia towarzyszyła wdzięczność za Polaków, "którzy niezależnie od sytuacji i czasów uznali wolność za szczególną wartość, bez której naród normalnie żyć nie może" oraz trzydniowa uliczna zbiórka pieniędzy na rzecz stypendystów Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia".

Tekst: Aneta Paszkiewicz
Biegnij Warszawo
zdjęcia

Dzień 4 października br. był dniem prawdziwego sportu w naszym kraju. Odbyło się wiele imprez, a dla naszej łukowskiej młodzieży najważniejszym były międzynarodowe biegi uliczne pod nazwą "BIEGNIJ WARSZAWO". Pośród ponad 11 tysięcznej grupy biegaczy znaleźli się również najodważniejsi wśród najlepszych z Gimnazjum nr 2 w Łukowie. Piętnastoosobowa grupa uczniów pod opieką organizatora wyjazdu, nauczyciela wychowania fizycznego z "Dwójki", pana Mariusza Kiełczewskiego postanowiła sprawdzić swoje możliwości na dość długim dystansie tzn. 10 kilometrów. Ale...
Ale warto całą imprezę opisać po kolei.

Po przyjeździe do Warszawy cała grupa stawiła się w hali TORWAR po odbiór pakietów startowych, w których znajdowała się między innymi niebieska koszulka sponsora biegu. Następnie cała grupa uczestniczyła w imprezie prowadzonej przez prezentera sportowego pana Macieja Kurzajewskiego. Cały czas grał zespół "Żuki", a pan Maciej prezentował na scenie obecne podczas biegu gwiazdy sportu i telewizji m.in. Roberta Korzeniowskiego, Artura Nogę, Krzysztofa Kosiedowskiego, a także aktora Zbigniewa Buczkowskiego, Aleksandrę Socha, Kubę Wesołowskiego oraz prezenterów TV Tomasza Lisa, Annę Popek, Paulinę Chylewską i Macieja Orłosia. (Prawie wszyscy brali udział w biegu). Kolejnym punktem była rozgrzewka dla ponad 11 tysięcy biegaczy przeprowadzona przez instruktorów jednego z warszawskich klubów fitness. Po rozgrzewce łukowska grupa wraz z innymi biegaczami ustawiła się na linii startu, aby pokonać całe 10 kilometrów. Dzielni gimnazjaliści z "Dwójki" nie mieli z tym najmniejszego problemu. Po przebiegnięciu linii mety na szyjach zawisły upragnione, okazałe medale. Na koniec pozostało jeszcze zrobienie kilku fotografii ze znanymi z TV ludźmi i powrót do domu. Wyjazd możliwy był dzięki dużej pomocy Burmistrza Miasta Łuków pana Zbigniewa Zemło oraz Radnego Rady Miasta pana Andrzeja Skwarka - za co bardzo dziękujemy. Uczestnicy: Perka Alicja, Kowalska Joanna, Włoch Anna, Mokicka Edyta, Bieniek Grzegorz, Fortuna Dorota, Włoch Paweł, Bednarczyk Karolina, Kiełczewski Mariusz, Malik Michał, Malik Jarosław.

Tekst: Mariusz Kiełczewski
Dzień Chłopaka

"Abyście czyści i pachnący byli, sale wietrzyli, śmieci wynosili, do szkoły po nauki w radosnych podskokach pędzili." - takie życzenia i wiele równie sympatycznych, dziewczęta kierowały do swoich klasowych kolegów. Na lekcjach wychowawczych odbyły się imprezy związane z uczczeniem tego święta. W nie jednej klasie wybrano mistera roku 2009 i nikogo nie dziwił widok chłopca z różowym balonikiem na szkolnym korytarzu. A wieczorem - 1 października odbyła sie z tej okazji szkolna dyskoteka. Było wesoło i przyjemnie.

Tekst: Aneta Paszkiewicz
Pamiętamy!

17 września 2009 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystościach upamiętniających najazd Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 r. Uroczystość odbyła się przed Krzyżem Katyńskim na cmentarzu parafialnym. Naszą szkołę reprezentowały klasy Ie, IIc, IIe z wychowawcacmi. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, odprawianą w intencji ofiar wojny, po której nastąpiły okolicznościowe przemówienia. Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy pod Krzyżem Katyńskim.

Tekst: Mirosława Walaszek-Zalewska, Aneta Paszkiewicz
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010
zdjęcia

Pierwszego września w naszym gimnazjum odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010. W uroczystości wzięło udział 554 uczniów, 44 nauczycieli, Burmistrz Miasta Zbigniew Zemło, Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Kamiński, Przewodniczący Rady Rodziców Tomasz Klimek oraz licznie zgromadzeni rodzice. Po wprowadzeniu flagi narodowej głos zabrał pan dyrektor Marek Kosiński, a następnie zaproszeni goście. Były życzenia sukcesów, świetnych wyników sportowych w nowym roku szkolnym, ale największy aplauz wśród gimnazjalistów wywołała zapowiedź szybkiego oddania do użytku nowej hali sportowej. Dla wszystkich uczniów i nauczycieli jest to rok wielkich nadziei - w grudniu spodziewamy się oddania hali sportowej, a wraz z nią dodatkowych sal lekcyjnych. Z niecierpliwością czekamy na lekcje wychowania fizycznego w nowym obiekcie, jak również na pracę i naukę na jedną zmianę. Uroczystość poprowadziła p. Dorota Puzio, dekorację przygotowała p. Agnieszka Czerska-Pawlak, nad oprawą muzyczną czuwała p. Dorota Ratyńska.

Kalendarz roku szkolnego 2009/2010
Tekst: Agnieszka Domijańska, Aneta Paszkiewicz
Copyright © 2000-2016 Aneta Paszkiewicz