Kalendarz roku szkolnego 2019-2020

Terminarz MEN

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego dyrektor szkoły ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:

- 31 października 2019
- 02,03 stycznia 2020
- 21, 22, 23 kwietnia 2020 (egzaminy ósmoklasisty)
- 12 maja 2020
- 12 czerwca 2020

Copyright © 2000-2016 Aneta Paszkiewicz