Dwójka laureatem w konkursie European Language Label 2020

Zdjęcia

Miło nam zakomunikować, iż nasza szkoła zdobyła cenne wyróżnienie i została laureatem w konkursie European Language Label 2020 organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+, a nagrodzony projekt to Open Science Schooling.
ELL to to europejski certyfikat jakości w edukacji językowej ustanowiony przez Komisję Europejską w 1998 r. Ten europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych jest wyróżnieniem za innowacyjne techniki kształcenia i promuje zarazem osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne.
Uroczystość wręczenia nagród miała odbyć się w Brukseli, ale z uwagi na Covid-19 certyfikat podpisany przez Komisarz Unii Europejskiej ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży - Mariję Gabriel oraz Ministra Edukacji Narodowej zostanie nadesłany do nas pocztą, a sama uroczystość odbędzie się w ramach trakcie transmisji na żywo z Brukseli podczas świętowania Europejskiego Dnia Języków w dniu 28.09.2020.
Naszą nagrodę European Language Label dedykujemy Jan Gejel pełnemu pasji wizjonerowi i pomysłodawcy projektu.
Nasz projekt będzie również promowany poprzez Wydawnictwo FRSE, w magazynie "Europa dla Aktywnych" i "Językach Obcych w Szkole". Niebawem zostanie wydana również publikacja "Laureaci European Language Label 2017-2020", która ukaże się w dwóch językach.
Przyznanie nagrody było wynikiem realizowania przez uczniów naszej szkoły dwóch wiodących misji w projekcie oraz osiągniętych rezultatów. Pierwsza obejmowała zagadnienia naukowe z zakresu ekologii, skupiające się na znalezieniu najlepszego sposobu wyznaczenia struktury dominacji w zgrupowaniach motyli nocnych (Macrolepidoptera), porównując ze sobą indeks masy ciała, wagę ciała oraz liczebność. Druga grupa uczniów zajmowała się aspektem bioróżnorodności.

Najważniejsze rezultaty w kształceniu językowym oparte o prowadzone badania ekologiczne, będące podstawą do przyznania nagrody to:

I. Wydanie publikacji:
C. Suero Montero, A. Baranowski, J. Gejel (2019) OPEN SCIENCE SCHOOLING - RETHINKING SCIENCE LEARNING, EDULEARN19 Proceedings, pp. 9159-9164.

II. Udział w IV i V Ogólnopolskiej Konferencji Biopotencjał 2018, 2019
a) wyróżnienie za referat dla Natalii Jagodzińskiej - Relationship between abundance, body mass index and body mass.
b) oraz plakatów:
1. Moths diversity of Jata Reserve (Lepidoptera, Macrolepidoptera)
2. Local Hot Spot of moths diversity in Jata Reserve - (Lepidoptera, Macrolepidoptera) preliminary results.
3. The seasonal changes of Lepidoptera assemblages in Jata reserve - preliminary results.

III. Udział w drugim etapie konkursu ogólnopolskiego Explory 2019

IV. Udział w IX i X Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i rozwój. Pokazanie plakatów na bazie których powstały wydane później publikacje jako rozdziały w monografii.
1. Korelacja struktury dominacji liczebności i współczynnika masy ciała na podstawie rodziny miernikowców (Geometridae, Lepidoptera)
2. Correlation between dominance based on abundance and body mass index of family Noctuidae, Lepidoptera.
3. Relationship between abundance, body mass index and body mass in one year study of Macrolepidoptera, (Lepidoptera) in Jata reserve - preliminary results.

V. Przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży pt."Przybij 5-tkę z motylem" podczas ogólnopolskiej akcji Noc Biologów, w dniu 11.01.2019 na UKSW

VII. Udział w Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach jako współorganizator 2018, 2019; organizator konkursu Dąb Wolności oraz wystawy motyli rezerwatu Jata

VIII. I miejsce w konkursie Selfie+ 2019 - Twój projekt w jednym ujęciu

IX. Udział w projektach eTwinning:
- ZOOM
- LetSTEMulate the Space - wysłanie w przestrzeń kosmiczną logo projektu na pokładzie satelity KRAKsat

Szczególnie podziękowania i gratulacje należą się wielu zaangażowanym uczniom w liczne działania naukowe w projekcie i są to: Natalia Jagodzińska, Piotr Rzymowski, Gabriela Machal, Krzysztof Łazuga, Piotr Łukasik, Lena Warsz, Eliza Michałowska, Paulina Mościcka, Julia Mączka, Dominika Piros, Marta Karwowska. W wielu działaniach projektowych brali również udział: Magdalena Cisiak, Magdalena Sierpień, Emilia Machnikowska, Gabriela Ostojska, Angelika Siwiak oraz Aleksandra Misiak.

Nad głównymi działaniami w projekcie czuwali nauczyciele: Agnieszka Czerska-Pawlak, Dariusz Nikiel oraz koordynator projektu Artur Baranowski.

Liczne podziękowania za otwartość w trudach organizacyjnych oraz sprzyjaniu naszym działaniom projektowym kierujemy do dyrekcji szkoły Pani Doroty Puzio, całego grona pedagogicznego, rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły, serdecznie gratulując wspólnie osiągniętego sukcesu.

Więcej o projekcie na stronie: www.openscienceschooling.blogspot.com

Niektóre z wypowiedzi uczniów o projekcie:
Dzięki pracy w projekcie zyskałam większą pewność siebie, a przede wszystkim wiarę w to, że marzenie o byciu naukowcem jest realne i już zaczęło się spełniać! (Natalia)
Niesamowite przeżycie przepełnione nowymi doświadczeniami i osiąganymi sukcesami, czyli efektami ciężkiej pracy. (Marta)
Ten projekt to możliwość rozwijania własnych możliwości przez naukę nietypowymi sposobami i zdobywaniem nowych doświadczeń. (Dominika)
Najbardziej podobała mi się część praktyczna projektu, przez którą mogłem doświadczyć działania nauki w życiu codziennym i miałem wiele okazji do integracji z grupą. Ten projekt to nauka. (Krzysztof)
Dzięki projektowi czuję się dużo swobodniej pracując w chmurze, nauczyłam się też korzystać z wielu platform internetowych. Dzięki OSS na nowo obudziłam w sobie ciekawość świata i chęć do nauki. (Paulina)
Projekt OSS nauczył mnie systematyczności, ciężkiej pracy, koleżeństwa i miłości do przyrody. Nasza grupa stałą się jedną wielką rodziną. (Julia)
Jest to idealna propozycja dla młodych, ambitnych ludzi, którzy chcą potem stać się jeszcze mądrzejszymi osobami. (Gabrysia)

Tekst: Artur Baranowski

Czytam z klasą - lekturki spod chmurki

Koniec roku szkolnego to okazja do podsumowania podejmowanych działań, akcji, konkursów, projektów. Jednym z nich jest Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Czytam z klasą - lekturki spod chmurki", w którego realizację zaangażowali się również uczniowie klasy 2c. Głównym celem projektu było zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną. Omawianiu lektury towarzyszyły działania twórcze, zajęcia kreatywne, spotkania z udziałem zaproszonych gości. Ostatni moduł zrealizowano w sposób zdalny co było nowym, ale ciekawym doświadczeniem. W podziękowaniu za realizację wszystkich zadań klasa 2c uzyskała personalizowane certyfikaty:

https://asyznaszejklasy2csp2.blogspot.com/2020/06/serdecznie-gratuluje-ogolnopolskiego.html

MODUŁ III
Galeria prac plastycznych :
https://asyznaszejklasy2csp2.blogspot.com/2020/05/serdecznie-zapraszam-do-niezwykej.html

MODUŁ II

MODUŁ I

Tekst: Barbara Ługowska

UNIWERSYTET DZIECI W KLASIE
Projekt ogólnopolski "Mali Detektywi.
Jakie tajemnice kryje świat wokół nas?"

Klasa II b w roku szkolnym 2019/2020 uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie "Mali Detektywi. Jakie tajemnice kryje świat wokół nas?".
Organizatorem projektu jest Fundacja Uniwersytet Dzieci. W ramach projektu nauczyciel Lidia Rychta ze swoją klasą 2b zrealizowała cykl 6 lekcji.Zajęcia realizowane według metody pytań i doświadczeń rozwijają u dzieci kluczowe kompetencje tj. kreatywność, umiejętność pracy w zespole, zdolność krytycznego i analitycznego myślenia. Najważniejszymi założeniami metody pytań i doświadczeń jest rozbudzanie u dzieci ciekawości, która wzmaga chęć do poznawania inspirującego świata nauki i odkrywania własnych pasji. Metoda ta rozwija myślenie naukowe, oparte na stawianiu pytań, planowaniu procesu badawczego i wyciąganiu wniosków z przeprowadzonych badań. Zajęcia wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród dzieci. Dzieci doskonale pracowały w klasie, jak i w domu, pod opieką rodziców i przy ich ogromnej pomocy. W przyszłym roku szkolnym będziemy także realizować kolejne projekty.

Tekst: Lidia Rychta

Program edukacyjny "Być jak Ignacy"

Odkryj tajemnice nauki! Projekt organizowany przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

Celem programu jest popularyzacja polskiej nauki oraz pielęgnowanie pamięci o wybitnych, polskich naukowcach. Nauka może zmienić świat a wynalazki pomagają ludziom żyć lepiej. Doskonałym przykładem jest postać Ignacego Łukasiewicza - wielkiego, polskiego wynalazcy, pioniera przemysłu naftowego nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

W czwartej edycji programu klasa 2b odkrywała tajemnice nauki, cofając się do czasów wybitnych polskich naukowców i wynalazców. Pierwszą bohaterką była Stanisława Adamowiczowa - lekarka i specjalistka zdrowia publicznego. Drugim naukowcem był Jan Czochralski - odkrywca metody pomiaru szybkości krystalizacji metali, jego metoda przyczyniła się do powstania mikroprocesorów. Trzecią postacią był Mieczysław Bekker - twórca łazika księżycowego wykorzystywanego w misjach Apollo 15, 16 i 17. Czwarty naukowiec to Józef Hofmann, wybitny pianista, kompozytor i wynalazca. Wspólne działania w ramach koła "EDUZABAWY" i wspólny cel zintegrowały społeczność klasową.Dzięki rodzicom udało się zrealizować wszystkie nasze zamierzone cele i doświadczenia. Istotnym elementem realizacji zajęć było zdobywanie nowych umiejętności, rozbudzanie pasji oraz budowanie pewności siebie DZIECI.

Tekst: Lidia Rychta

Dzień patrona

Mimo utrudnień związanych z pandemią uczniowie naszej placówki przystąpili do zmagań w konkursach plastycznych. Zadaniem dla uczniów klas IV - VIII były "Pięknie napisane słowa ks. Stanisława Konarskiego", zaś zadaniem dla klas I-III "Portret Patrona Szkoły". Komisja konkursowa postanowiła przyznać po 3 równorzędne miejsca w każdej z kategorii. Zwycięzcy w grupie młodszej to: Luiza Końka z kl. 2C, Maciej Stryjek z kl. 1C oraz Marta Makarewicz z kl. 2A. Laureaci grupy starszej to: Amelia Dobroch z kl. 5A, Natalia Bajora z kl. 5B i Mikołaj Gomółka z kl. 5A. Dyplomy i nagrody zostaną wręczone po powrocie do zajęć stacjonarnych szkoły. Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy.


Mikołaj Gomółka

Amelia Dobroch

Natalia Bajora

Portrety patrona

Tekst: Agnieszka Czerska - Pawlak

Podsumowanie projektu Critical Science Detectives

W ramach projektu Erasmus+ Young Students as Critical Science Detectives nasi uczniowie w roku szkolnym 2019/2020 realizowali następujące działania:

1. Pobraliśmy próby wody z rzeki Krzny przed oczyszczalnią ścieków i poniżej, a jej jakość badaliśmy w laboratoriach Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach podczas XX Festiwalu Nauki i Sztuki. Otrzymany wynik ujawnił, iż mimo podwyższonych wartości fosforanów, wszystkie ważne parametry mieszczą się w dopuszczalnych granicach.

2. Kolejnym działaniem były próby poszukiwania odpowiedzi na wiele intrygujących pytań, np. Czy można zważyć ludzką duszę? Czy szczepionki są bezpieczne? Czy Ziemia jest płaska? Czy nasze uczucia znajdują się w sercu? i wiele innych. Formą odpowiedzi były ciekawe e-plakaty.

3. W styczniu br. udaliśmy się na Noc Biologów gdzie w laboratoriach Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, UKSW w Warszawie poznaliśmy precyzyjne techniki wyznaczania fosforanów w wodach, nauczyliśmy się wytwarzać laboratoryjnie aspirynę, poznaliśmy podwodny świat Królestwa Tonga oraz techniki obrazowania mikroświata, chemii organicznej i wiele innych. Oto odsłona z naszego udziału w tym wydarzeniu:

4. Podczas profesjonalnej sesji fotograficznej spojrzeliśmy "plastikowi na ręce" i w kreatywny sposób przedstawiliśmy zagrożenia płynące z jego użytkowania w bardzo krytycznej odsłonie. Oto link do kreatywnej galerii zdjęć w wykonaniu naszej młodzieży:

5. Skonstruowaliśmy ankietę dotyczącą projektu: Nasz pomysł na zagospodarowanie materiałów odpadowych - uzupełniło ją 118 mieszkańców Łukowa.
Oto link do wyników z opracowanej ankiety:

6. Przeprowadziliśmy warsztaty pt. Drugie życie plastiku, podczas których w technikach recyklingu wykonaliśmy piękne przedmioty m.in. różę, choć to dopiero pierwsza część naszych działań w tym aspekcie.

7. Musimy się pochwalić, iż nasza propozycja logo zwyciężyła w międzynarodowych zmaganiach. Brawa dla naszej młodzieży. A oto i logo:

8. Przygotowaliśmy też serię plakatów o globalnym wpływie plastiku na nasze środowisko. W przyszłym roku na ich bazie zrobimy w szkole mały happening!

9. Wiosenne i letnie zadania to wycieczki w okolicy naszego zamieszkania celem zlokalizowania dzikich wysypisk śmieci w okolicznych lasach. Oto link to galerii zdjęć:

Zlokalizowaliśmy w sumie ponad 150 miejsc, z których wiele to duże wysypiska śmieci. Wszystkie miejsca umieściliśmy na google maps:

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony, gdzie publikujemy wszystkie nasze działania: https://criticalsciencedetectives.blogspot.com/

Skrótem naszych całorocznych działań jest owe krótkie podsumowanie w formie filmu:

W część działań włączeni byli również inni uczniowie w ramach nauczania dwujęzycznego. Za poruszane treści i zadania odpowiedzialni byli nauczyciele realizujący projekty Erasmus+ w naszej szkole: Agnieszka Czerska-Pawlak, Dariusz Nikiel oraz Artur Baranowski.

W część działań włączeni byli również inni uczniowie w ramach nauczania dwujęzycznego. Za poruszane treści i zadania odpowiedzialni byli nauczyciele realizujący projekty Erasmus+ w naszej szkole: Agnieszka Czerska-Pawlak, Dariusz Nikiel oraz Artur Baranowski.

Mamy nadzieję na równie owocną pracę w przyszłym roku szkolnym.

Tekst: Artur Baranowski

Rekrutacja do świetlicy na rok szkolny 2020/2021 - dokumenty


Dokumenty potrzebne do przyjęcia dziecka na świetlicę szkolną znajdują się w zakładce "Świetlica" i w linku poniżej:

ŚWIETLICA

Dokumenty proszę wrzucać do skrzynki umieszczonej na głównym budynku szkoły.

SUKCES W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE
PLASTYCZNO - FOTOGRAFICZNYM

Z okazji Światowego Dnia Środowiska oraz w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020 "Chroniąc rośliny, chronisz życie" Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie zorganizował zdalny konkurs plastyczno - fotograficzny pod hasłem "Żyję w przyjaźni z rośliną i pszczołą" skierowany do uczniów szkół podstawowych z województwa lubelskiego.

Konkurs miał na celu zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na rolę roślin i zapylaczy w życiu człowieka oraz potrzebę ich ochrony.

Prace konkursowe oceniane były w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI oraz klasy VII - VIII.

Głównym kryterium oceny prac była kreatywność, zgodność z tematyką konkursu, estetyka wykonania oraz samodzielność.

Spośród 88 nadesłanych prac przyznano 14 nagród głównych oraz 8 wyróżnień. Z naszej szkoły z klas I-III w konkursie wzięła udział Łucja Pytlik z kl. 3b oraz Marta Makarewicz z kl. 2a.

Miło nam poinformować, że

III miejsce zajęła Marta Makarewicz z klasy 2a

Serdecznie gratulujemy, a Rodzicom dziękujemy za pomoc i zaangażowanie.

Laureaci konkursu zostaną zaproszeni do WIORiN w Lublinie na warsztaty tematyczne związane z pracą Inspekcji oraz piknik podczas którego zostaną wręczone nagrody.

https://lublin.tvp.pl/48403520/miedzynarodowy-rok-zdrowia-roslin-2020

Katarzyna Mikulska
wychowawca kl. 2a

Projekt czytelniczy zakończony sukcesem

Ogłaszamy wszem i wobec, że klasa 2a również zakończyła Ogólnopolski Projekt Edukacyjny pt. "Czytam z klasą lekturki spod chmurki".

Zapraszamy na naszego klasowego bloga, gdzie można znaleźć zrealizowane zadania, pomysły, zdjęcia oraz dyplomy i certyfikat potwierdzający ukończenie projektu:

https://2asp2.blogspot.com/2020/06/klasowy-pokaz-mody-basniowejbajkowej.html

Drodzy Rodzice - bez Was nic by się nie udało, dlatego przesyłam szczere podziękowania.

Katarzyna Mikulska
wychowawca wspaniałej klasy 2a

"CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki"
- ogólnopolski projekt edukacyjny
wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III

Zdjęcia

Imię i nazwisko autora projektu: Honorata Szanecka. Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego innowację Lidia Rychta. Program innowacyjny przeprowadzony został w klasie 2b Szkoły Podstawowej nr 2 w Łukowie ,na zasadzie programowo - metodycznej.Realizowany był od 2 września 2019 r. do 31 maja 2020 r. Celem innowacji było: rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, zachęcanie rodziców do czytania dzieciom, integracja zespołu klasowego, współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu. Projekt składał się z trzech MODUŁÓW:
I MODUŁ - FIKUŚNE LEKTURKI SPOD CHMURKI
II MODUŁ - ZWIERZĘCE LEKTURKI SPOD CHMURKI
III MODUŁ - POLSKIE LEKTURKI SPOD CHMURKI

"Lektury spod chmurki" były wspaniałą przygodą dającą dużo radości i zabawy. Wszystkie zamierzone cele projektu zostały zrealizowane. Został także zrealizowany cel rozwijanie kreatywności dzieci.

Otrzymaliśmy certyfikat ukończenia realizacji całego projektu, a dla dzieci są także dyplomy.

Dziękuję rodzicom za wspieranie swoich dzieci w całorocznych działaniach związanych z projektem, a szczególnie w ostatniej jego części.

Tekst i zdjęcia Lidia Rychta

Podsumowanie projektu Family Based Open Science Schooling

Nasza szkoła w ramach projektu Family Based Open Science Schooling w tym roku szkolnym wykonywała wiele działań. Do najważniejszych należą:
prace owadów wykonane w rozmiarze XXL oraz XXS, a efekt końcowy połączenia nauki i sztuki można zobaczyć na poniższych filmach:

Owady w rozmiarze XXL:

Owady w rozmiarze XXS:

Kolajną pracą były wywiady przeprowadzone z rodzicami, uczniami oraz nauczycielami. Tematyka wywiadów była ściśle związana z nauką. Oto efekty naszych prac:

Wywiady z rodzicami oraz uczniami:

Wywiady z nauczycielami:

Dodatkowo wykonwaliśmy wielkanocne modele 3D jaj owadów, składaliśmy motyle w technice origami czy też rysowaliśmy różnymi technikami owady. Wszystkie te prace można zobaczyć na naszej stronie projektu: https://familybasedoss.blogspot.com/

Braliśmy też udział w trzydniowym wirtualnym spotkaniu z partnerami projektu na platformie zoom, gdzie wykonywaliśmy różne zadania i prezentowaliśmy nasze wyniki prac, co było ciekawym doświadczeniem.

Obecnie pracujemy nad mapą bioróżnorodności (rośliny, owady i inne zwierzęta) naszej okolicy w której mieszkamy, a wyniki naszych prac można zobaczyć na poniższej mapie:

W przyszłym roku szkolnym przed nami wiele ciekawych prac i mamy nadzieję spotkań międzynarodowych.

Tekst: Artur Baranowski

INSTRUKCJE JAK PRACOWAĆ Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM
NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

Prosimy uczniów klas ósmych, aby koniecznie zapoznali się z instrukcjami zamieszczonymi na stronie OKE w Krakowie dotyczącymi pracy z arkuszami egzaminacyjnymi.

Instrukcje OKE w Krakowie

Dyrektor Szkoły
Dorota Puzio

NOWE WYTYCZNE MEN W SPRAWIE ZDALNEGO NAUCZANIA

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:
- od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.
- od 18 maja 2020 r. mogą odbywać się zajęcia rewalidacyjne.
- od 25 maja 2020 r. mogą odbywać się konsultacje z nauczycielami dla uczniów klas VIII.
- od 1 czerwca 2020 r. mogą odbywać się konsultacje z nauczycielami dla uczniów klas IV-VII.

W związku z tym dyrektor szkoły podaje do wiadomości Wewnątrzszkolne procedury bezpieczeństwa dotyczące przeciwdziałaniu zakażeniu COVID-19 obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks Stanisława Konarskiego w Łukowie od 25 maja 2020 r. opracowane na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia.

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa

Każdy uczeń przychodzący do szkoły na zajęcia (opiekuńczo-wychowawcze, konsultacje i zajęcia rewalidacyjne) zobowiązany jest posiadać podpisane oświadczenie rodzica - druk do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły.

Oświadczenie rodzica

Wytyczne GIS, MZ i MEN

Dyrektor Szkoły
Dorota Puzio

Podsumowanie projektu Open Science Schooling

Właśnie zakończyliśmy prace podsumowujące nasze 30 miesięczne zaangażowanie w projekcie Open Science Schooling. W ramach projektu odwiedziliśmy wraz z uczniami partnerów z Portugalii, Hiszpnii i Grecji oraz mieliśmy przyjemność gościć wszystkie instytucje we wrześniu bieżącego roku szkolnego.
W ramach projektu wykonaliśmy ponad 100 różnorodnych aktywności od wywiadów w których poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytania dotyczące nauki po badania różnorodności nocnych motyli w rezerwacie Jata do publikacji wyników naszych naukowych dociekań. Nie sposób wymienić naszych działań w tym krótkim podsumowaniu, dlatego zachęcamy do zapoznania się z wydarzeniami, które wspólnie tworzyliśmy, a które to znajdują się na naszej szkolnej stronie projektu http://openscienceschooling.blogspot.com/
Pierwszy ważny produkt naszej pracy to Przewodnik po metodologii Open Science Schooling wraz z propozycjami i przykładami przeprowadzonych zajęć.

Zapraszamy przede wszystkim do obejrzenia filmu, w którym opowiadamy o naszych doświadczeniach w eksperymentalnej metodzie Open Science Schooling:

Kolejnym produktem jest dokumentacja naukowych doświadczeń młodych ludzi w wielu różnorodnych aktywnościach w czasie trwania projektu.

Ostatni dokument przedstawia rekomendacje dla rozwiązań prawnych na wielu poziomach od poziomu nauczyciela i szkoły po centralne uregulowania na poziomie Komisji Edukacji UE.

Tekst: Artur Baranowski

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy I
w roku szkolnym 2020/2021

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy I w roku szkolnym 2020/2021 znajdują się w zakładce Rekrutacja.

Prace dzieci klas I-III

Kwiecień był miesiącem zdalnej edukacji. W tym czasie dzieci z klas I - III wykonały wiele prac plastyczno - technicznych, takich jak: recyklingowe przedmioty, hasła i plakaty związane z corocznym świętem Dnia Ziemi oraz dbaniem o najbliższe środowisko. W domach pojawiły się własnoręcznie zrobione nowe zabawki i dekoracje w postaci przestrzennych zwierzątek, wiosennych drzew, warzyw i owoców. Dodatkowo uczniowie włączyli się w działania przyrodnicze przygotowując poidła dla pszczół. Najmłodsi wzorowo zadbali o bezpieczeństwo swoje i innych. Zapoznali się z zasadami jazdy na rowerze oraz utrwalili znajomość najważniejszych numerów alarmowych.

W galerii umieszczone zostały fotografie aktywności uczniów, które powstały dzięki zaangażowaniu dzieci w swoje obowiązki. Do tego przyczynili się przede wszystkim ich rodzice, którzy dbając o jak najlepszy rozwój swoich pociech, zachęcali do dokładnego wywiązywania się z zadań szkolnych.

Tekst: Marta Olszewska


Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do klasy I w roku szkolnym 2020/2021

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I w roku szkolnym 2020/2021 znajduje się w zakładce Rekrutacja.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Łukowie informuje, że rekrutacja do klas pierwszych nadal trwa (do 09.04.2020 r.) Wniosek należy przesłać w formie elektronicznej jako zeskanowany i podpisany dokument lub jako zdjęcie dokumentu na pocztę elektroniczną sp2.lukow.rekrutacja@gmail.com

Dyrektor szkoły przypomina także rodzicom dzieci mieszkających w obwodzie szkoły, że konieczne jest złożenie w takiej samej formie jak powyżej, zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej lub zgłoszenie rezygnacji.

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej szkoły, w zakładce: rekrutacja.

Dyrektor szkoły
Dorota Puzio

NABÓR DZIECI DO KLAS SPORTOWYCH 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. St. Konarskiego w Łukowie
ogłasza nabór dzieci do klasy sportowej na poziomie czwartej klasy
na rok szkolny 2020/2021

z dyscyplinami wiodącymi:

Dziewczęta - piłka ręczna - nauczyciel prowadzący Jerzy Kożuch
Chłopcy - piłka nożna - nauczyciel prowadzący Robert Filip

Zgłoszenie dziecka z obecnej trzeciej klasy do czwartej klasy sportowej powinno nastąpić
w terminie 16.03. 2020r. - 09.04.2020r.

Na stronie szkoły w zakładce rekrutacja należy pobrać:
Wniosek o przyjęcie dziecka do klas II-VIII szkoły podstawowej.

W związku z ogłoszonym stanem epidemicznym i ograniczeniem kontaktów bezpośrednich z interesantem, w sprawach rekrutacji do klasy IV sportowej bardzo prosimy o przesyłanie dokumentów rekrutacyjnych podpisanych przez rodziców/opiekunów prawnych w formie skanów lub zdjęć na adres sp2.lukow.rekrutacja@gmail.com z dopiskiem do klasy sportowej.

Po analizie dokumentacji w przypadku występowania jakiś braków skontaktuje się z Państwem pracownik szkoły na numer podany w dokumentacji.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 786 893 985 w godzinach od 8.00 do 15.00

O zmianach będą Państwo informowani na bieżąco.

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia.

Zarządzenie Nr 15/2020 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łuków.

REKRUTACJA DO KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W związku z ogłoszonym stanem epidemicznym i ograniczeniem kontaktów bezpośrednich z interesantem, w sprawach rekrutacji do klasy I bardzo prosimy o przesyłanie dokumentów rekrutacyjnych podpisanych przez rodziców / opiekunów prawnych w formie skanów lub zdjęć na adres sp2.lukow.rekrutacja@gmail.com

Po analizie dokumentacji w przypadku występowania jakiś braków skontaktuje się z Państwem pracownik szkoły na numer podany w dokumentacji.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 786 893 985 w godzinach od 8.00 do 15.00

O zmianach będą Państwo informowani na bieżąco.

Dyrektor szkoły
Dorota Puzio

UWAGA!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Łukowie informuje,
że w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa szkoła zostaje zamknięta do dnia 25.03.2020r.

W bezpośrednim kontakcie z interesantem nie będą załatwiane żadne sprawy uczniowskie ani pracownicze.

W sytuacjach bardzo pilnych proszę korzystać z poczty elektronicznej sp2@um.lukow.pl lub dzwonić na numer 786 893 985

W sprawach rekrutacji prosimy kontaktować się telefonicznie
pod numerem tel.: 786-893-985

Dorota Puzio
dyrektor szkoły

Wycieczka do Białej Podlaskiej

Zdjęcia

5 marca 2020 r. uczniowie klasy I a i II c byli na wycieczce w Białej Podlaskiej. Wzięli oni udział w zajęciach w Barwnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży oraz w Multicentrum. Opiekunami wycieczki były wychowawczynie klas oraz pani wicedyrektor Agnieszka Pierzchalska.
Uczniowie klasy pierwszej odwiedzili najpierw Multicentrum. Tam zostali podzieleni na dwie grupy, jedna z nich na podstawie instrukcji obrazkowej tworzyła z kolorowych klocków m.in. postacie zwierząt. Poprzez praktyczne działania dzieci rozwijały swoją wyobraźnię, kreatywność i inwencję twórczą. Druga grupa grała na komputerach w grę wprowadzającą w tajniki programowania.
Potem dzieci poznały liczne zakątki i pomieszczenia Barwnej Biblioteki. Dowiedziały się, skąd pochodzi nazwa biblioteki, w której każda sala oświetlona była innym kolorem, następnie wysłuchały tekstu książki oraz dowiedziały się jak prawidłowo należy myć dłonie.

"Książki, które cię zaskoczą" to temat zajęć, w których uczestniczyli uczniowie klasy II c. Poznawali tam tajniki Barwnej Biblioteki oraz "Niezwykły świat dinozaurów". Szczególną atrakcją w Barwnej Bibliotece były zajęcia z wykorzystaniem tabletów, podczas których każdy mógł zobaczyć pokolorowanego samodzielnie dinozaura w wersji 3D. Kolejną atrakcją były zajęcia badawcze, wprowadzające w świat kolorów, podczas których uczniowie dowiedzieli się m.in.: Jak widzą kolory zwierzęta?, Jak powstaje tęcza?, Co to jest złudzenie optyczne? Uczestniczyli również w zabawach plastycznych z wykorzystaniem kolorowych substancji i ozobotów. Tymczasem druga grupa, podczas zajęć naukowych poznawała szkielet człowieka oraz szukała odpowiedzi na pytania: Dlaczego kości są twarde?, Co chroni narządy wewnętrzne? itp. Wykorzystując nowoczesną technologię sprawdzili swój poziom wiedzy i wyłonili zwycięzcę.

Wycieczka wszystkim uczestnikom bardzo się podobała oraz dostarczyła wiele ciekawych wrażeń i nowej wiedzy.

Tekst: Ewa Redzik i Barbara Ługowska

Spotkanie z weterynarzem

Zdjęcia

28 lutego klasę 2c odwiedzili lekarze weterynarii: Pani Monika Krzysztoń w towarzystwie swojego pupila oraz Pan Andrzej Duszyński. Celem spotkania było m.in. poznanie specyfiki pracy weterynarza oraz kształtowanie postaw humanitarnych w stosunku do zwierząt. Uczniowie mogli posłuchać bicia serca psa, zajrzeć w głąb ucha czworonoga, dowiedzieli się również, co zawiera torba lekarska i jakich narzędzi na co dzień używa lekarz weterynarii. Podsumowaniem zajęć była pogadanka na temat: jak należy opiekować się zwierzętami, a także co robić, aby uniknąć niebezpiecznych zdarzeń.

Tekst: Barbara Ługowska

Siatkówka w "Dwójce"

Zdjęcia

Już po raz czwarty w Łukowskiej "Dwójce" odbył się Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Dyrektor Szkoły. Do rywalizacji zgłosiły się cztery zespoły z łukowskich szkół tj; Szkoła Podstawowa nr 2 - gospodarze, Szkoła Podstawowa nr 4 oraz dwa zespoły ze Szkoły Podstawowej nr 5 - rocznik 2005 (I) i 2006 (II).

Przywitania zespołów oraz uroczystego otwarcia Turnieju dokonała Pani Dyrektor Dorota Puzio a regulamin rozgrywek oraz sposób wyłaniania zwycięzców (zgodny z rozgrywkami LWSZS) przybliżył uczestnikom organizator zawodów nauczyciel wychowania fizycznego Pan Mariusz Kiełczewski.

Drużyny rozgrywały mecze systemem - "każdy z każdym" do dwóch wygranych setów do 20 pkt. (tie-break do 10 pkt).

Wyniki przedstawiają się następująco:

SP nr 5 (II) - SP nr 2 1:2 - (20:13; 19:21; 4:10),
SP nr 5 (I) - SP nr 4 2:0 - (21:19; 22:20),
SP nr 5 (II) - SP nr 5 (I) 1:2 - (13:20; 20:17; 10:12),
SP nr 2 - SP nr 4 1:2 - (15:20; 20:12; 8:10),
SP nr 2 - SP nr 5 (I) 2:1 - (21:23; 21:19; 10:8),
SP nr 5 (II) - SP nr 4 0:2 - (14:20; 15:20).

Wszystkie mecze były bardzo zacięte co mogą potwierdzić licznie zgromadzeni kibice. Dziewczęta nie oszczędzały sił oraz poświęcenia w walce o każdą piłkę czego dowodem jest większość spotkań zakończonych w trzecim secie.

Klasyfikacja ostateczna Turnieju:
I miejsce Szkoła Podstawowa nr 5 (I) Łuków 4 pkt (+2 stosunek setów, + 8 małe punkty)
II miejsce Szkoła Podstawowa nr 4 Łuków 4 pkt (+1 stosunek setów, + 13 małe punkty)
III miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 Łuków 4 pkt (+1 stosunek setów, - 3 małe punkty)
IV miejsce Szkoła Podstawowa nr 5 (II) Łuków 0 pkt.

Uczestniczki otrzymały z rak Pani dyrektor okazałe puchary oraz pamiątkowe medale a Pan Mariusz Kiełczewski zaprosił na kolejną edycję Turnieju już za rok.

Był to ostatni sprawdzian przed rozgrywkami miejskimi, które odbędą się już w najbliższy piątek.

Tekst: Mariusz Kiełczewski

Uczniowie z Dwójki na meczu Plus Ligi siatkarzy

Zdjęcia

Kolejny raz Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" przy SP nr 2 w Łukowie zorganizował dla uczniów oraz absolwentów wyjazd do Warszawy na mecz Plus Ligi Piłki Siatkowej mężczyzn.

Na boisku w hali Torwar spotkały się zespoły VERVA Warszawa Orlen Paliwa oraz PGE SKRA Bełchatów, czyli lider i trzeci zespół w tabeli rozgrywek. Łukowscy kibice siatkówki mogli spodziewać się sportowych emocji, ale nie tylko - przygotowano dla nich kilka niespodzianek.

W przerwach między setami meczu VERVA Warszawa ORLEN Paliwa - PGE Skra Bełchatów fani mogli wygrać klocki COBI - Stacja Paliwa BAQ przekazanych przez naszego Sponsora Tytularnego - ORLEN Paliwa. Wystarczyło wykonać zdjęcie, na którym kibic pokaże, jak dopinguje swoją ulubioną drużynę, a następnie umieścić je na Instagramie #gramyzverva.

Po ostatnim gwizdku sędziego doszło do wyjątkowego wydarzenia. Na płytę boiska poleciały bowiem. pluszaki! VERVA Warszawa ORLEN Paliwa wraz Fundacją Herosi zorganizowała akcję, która ma na celu sprawienie radości małym pacjentom walczącym z chorobami nowotworowymi.

Klub w mediach społecznościowych zachęcał kibiców do przyniesienia ze sobą na Torwar maskotek (koniecznie nowych, z metkami), które po meczu - na znak spikera - wylądują na boisku. - Taki pluszakowy deszcz wygląda bardzo efektownie, ale nie to było tu najważniejsze. Wszystkie maskotki w najbliższych dniach trafią do szpitali, w ręce małych pacjentów. I my Łukowicy podarowaliśmy dzieciom trochę radości.

Mecz ostatecznie zakończył się zwycięstwem zawodników z Warszawy a wszyscy mogli na koniec przybić "piątkę" z siatkarzami i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie - selfie.

Organizatorem wyjazdu był Mariusz Kiełczewski - Prezes UKS Dwójka w Łukowie.

Tekst: Mariusz Kiełczewski

Szymon Suska srebrnym medalistą Mistrzostw Polski Młodzików!

Zdjęcia

W dniach 22-29.02.2020 roku w Szczyrku odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzików do lat 10. Zawody rewelacyjnie rozegrał młody szachista Szymon Suska ze Stowarzyszenia Szachistów Szachpol w Łukowie, który zajął drugie miejsce i tym samym zdobył srebrny medal i tytuł wicemistrza Polski. Awansował również do Mistrzostw Europy Juniorów, które odbędą się w Turcji w listopadzie 2020 roku i Mistrzostw Świata Juniorów, które odbędą się w Gruzji w październiku 2020 roku.

Mistrzostwa Polski Młodzików do lat 10 rozegrane zostały systemem szwajcarskim opartym na rankingu na dystansie 9 rund, zgodnie z obowiązującymi przepisami gry FIDE oraz Polskiego Związku Szachowego w oddzielnych dla dziewcząt i chłopców grupach turniejowych. Tempo gry - 90 minut dla zawodnika oraz 30 sekund na każde posunięcie od początku partii.

W grupie chłopców rywalizowało 68 zawodników wyłonionych podczas eliminacji strefowych i Półfinału Mistrzostw Polski Juniorów, które odbyły się w ubiegłym roku. Szymon awans do tych Mistrzostw zapewnił sobie zajmując trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików do 10 lat w 2019 roku.

Dotychczasowe sukcesy Szymona:
- III miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików do lat 10 w 2019 roku
- II miejsce w Indywidualnym Pucharze Polski do lat 8 w 2018 roku
- V miejsce na Mistrzostwach Polski w Szachach do lat 7 w 2017
- VI miejsce w Mistrzostwach Polski w Szachach do lat 6 w 2016
- Udział w Mistrzostwach Europy Juniorów w Rydze w dniach 19-30.08.2018 roku - Udział w Mistrzostwach Europy Juniorów w Bratysławie w dniach 01-10.08.2019 roku

Wyniki: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_7300/results.html?l=pl&tb=10

Tekst: Mariusz Kiełczewski

KOLOROWE KREDKI

Zdjęcia

"KOLOROWE KREDKI" to ogólnopolska akcja charytatywna, w której udział brała również nasza szkoła. Jest to akcja, która uczy, że bycie wolontariuszem nie polega głównie na zbieraniu pieniędzy oraz pokazuje, że do tego typu działań można wykorzystywać rzeczy i przedmioty, które większość ludzi wyrzuciłaby na śmietnik. Akcja polega na przetwarzaniu starych kredek świecowych na tęczowe kredki w kształcie klocków, serduszek itp. Kredki drewniane w dobrym stanie pakowane są do piórników, które szyją dorośli wolontariusze, a te w gorszym stanie przerabiane są na kredkową biżuterię. Przedmioty z kredek są przekazywane na różne aukcje charytatywne, wspierające zbiórki pieniędzy.

Kolorowa akcja pokazała, że nasi uczniowie chętnie pomagają innym, a posegregowane kredki już wkrótce trafią pod wskazany adres.

Tekst: Barbara Ługowska

BEZPIECZNI W SIECI

Zdjęcia

11 lutego w naszej szkole obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu. Uczniowie klasy 2c podczas zajęć poznawali zasady bezpieczeństwa oraz zagrożenia jakie niesie ze sobą niewłaściwe korzystanie z zasobów internetowych. Wspólnie zagrali w drużynową grę planszowa "Misja Bezpieczny Internet" oraz rozwiązali interaktywny quiz. Wykonali również plakat promujący bezpieczeństwo w sieci pod hasłem "Chroń swoją prywatność".

Tekst: Barbara Ługowska

ZAPISY DZIECI DO KLASY I - SPOTKANIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie zaprasza rodziców na zebranie informacyjne dotyczące zapisu dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 w Łukowie.

Zebranie odbędzie się 03.03.2020 r. o godz. 17.30 w budynku szkoły przy ul. Cieszkowizna 13 na hali sportowej.

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. St. Konarskiego w Łukowie
ogłasza nabór dzieci do klas I do Szkoły Podstawowej nr 2
na rok szkolny 2020/2021

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły

Rodzice dzieci zobowiązani są do złożenia pisemnego zgłoszenia dziecka do pierwszej klasy w sekretariacie szkoły ul. Cieszkowizna 13

w terminie 16.03.2020 r. - 09.04.2020 r.

Dokumenty do pobrania dotyczące rekrutacji do klasy I znajdują się w zakładce Rekrutacja.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły

Rodzice dzieci zobowiązani są do złożenia pisemnego wniosku o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy wraz z oświadczeniem w sekretariacie szkoły ul. Cieszkowizna 13

w terminie 16.03.2020 r. - 09.04.2020 r.

Dokumenty do pobrania dotyczące rekrutacji do klasy I znajdują się w zakładce Rekrutacja.

27 kwietnia 2020 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 27 kwietnia do 11 maja 2020 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Brak potwierdzenia woli w formie pisemnej w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

15 maja 2020 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Łukowie informuje, że w roku szkolnym 2020/2021 planowane jest utworzenie IV klasy sportowej z dyscyplinami wiodącymi:

Dziewczęta - piłka ręczna - nauczyciel prowadzący Jerzy Kożuch
Chłopcy - piłka nożna - nauczyciel prowadzący Robert Filip

Więcej informacji pod numerem tel. 25 798 27 65.

Mobilne warsztaty dla dzieci

Zdjęcia

W dniu 3 lutego 2020r. dzieci z klas I-III uczestniczyły w Mobilnych Warsztatach Dla Dzieci z Centrum Innowacyjnej Edukacji.
Uczniowie podzielili się na dwie grupy. Pierwsza z nich brała udział w warsztatach z suchym lodem. Dzieci dowiedziały się: co to jest suchy lód?, jak zrobić dymiące fryzury? czy balon nadmucha się sam?, jak stworzyć olbrzymią pianę? i wiele więcej.
Druga grupa wzięła udział w laboratoriom slime. Dzieci własnoręcznie tworzyły swoje "glutki", które zabarwiły i włożyły do pudełeczek. Dodatkowo dowiedziały się o zastosowaniu slima w życiu codziennym. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z udziału w tego rodzaju zajęciach.

Tekst: Żaneta Antolik

Dzień Polskiej Nauki

Zdjęcia

W środę 19 lutego 2020 po raz pierwszy obchodzimy Dzień Nauki Polskiej. Uczniowie naszej szkoły również włączyli się w obchody tego święta, przygotowując plakaty o polskich naukowcach. Nowe święto ma być wyrazem uznania dla dokonań polskich naukowców. W naszym kraju mamy ich około 81,5 tys. Datę wybrano nie bez powodu. Wtedy urodził się wybitny astronom Mikołaj Kopernik. Dzień Nauki Polskiej ma stanowić inspirację do pójścia w ślady wybitnych polskich badaczy i wzmocnić zainteresowanie nauką.

Tekst: Agnieszka Bilska

"Projekt to odważne, planowe działanie, wykonywane
całym sercem w środowisku społecznym." (H. Kilpatrick)

Zdjęcia

Uczniowie klasy 2a omawiając lekturę A. i Cz. Centkiewiczów pt. "Zaczarowana zagroda" wykorzystali w swojej pracy metodę projektu. Drogą losową dzieci zostały podzielone na trzy grupy: zielonych, żółtych i czerwonych. Chociaż akcja książki rozgrywa się na wschodnim wybrzeżu Antarktydy (biegun południowy), to ze względu na duże zainteresowanie tematem rozszerzyliśmy nasze wiadomości o biegun północny, gdzie żyją Eskimosi i niedźwiedzie polarne. Zatem grupa żółta zajęła się tematem "Zwierzęta Antarktydy", grupa czerwona podjęła temat "Antarktyda", a zielona "Eskimosi". Praca nad projektem była długotrwała, wymagała wysiłku, wielu spotkań w trakcie przerw np. w bibliotece lub po godzinach zajęć. Efektem działań były różne formy prezentacji. Każda inna, ale każda wspaniała i niepowtarzalna.

Składamy serdeczne podziękowania Rodzicom, którzy wspierali swoje dzieci w działaniach, jak również Pani Basi z biblioteki szkolnej, która cierpliwie znosiła "pracę w ciszy" w czytelni.

Metoda projektu pozwoliła nam na rozwijanie umiejętności, takich jak przyjmowanie odpowiedzialności, twórcze myślenie, samodzielne uczenie się, planowanie i organizacja pracy, współpraca w grupie czy podejmowanie decyzji.

Tekst: Katarzyna Mikulska

DZIEŃ KOTA

Zdjęcia

Na pytanie, jakie koty są odpowiedzi jest tyle, ile właścicieli kotów. Pewne jest jedno - to puchate stworzenie może być lekiem na każde zmartwienie. Obchodzony w Polsce 17 lutego Światowy Dzień Kota ma podkreślić znaczenie tych zwierzaków w naszym życiu, uwrażliwić człowieka na często trudny koci los i przypomnieć, jak ważne jest niesienie pomocy wolno żyjącym i bezdomnym dachowcom.

W klasie 2a jest wielu miłośników kotów. Tego dnia dzieci chętnie rozwiązywały kocie zadania: polonistyczne, matematyczne i plastyczne. Niektórzy nawet zamienili się w koty. Na zakończenie dnia uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Korzystając z okazji pragniemy przypomnieć, że w naszej szkole prowadzona jest zbiórka karmy dla kotów i psów ze schroniska (do końca lutego, w sali nr 10).

Tekst: Katarzyna Mikulska

Dwójka na Zimowisku 2020 w Białym Dunajcu

Zdjęcia

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz chętni z innych placówek rozpoczęli ferie 2020 od wyjazdu na zimowisko do Białego Dunajca. Już w sobotę rano wyruszyli autokarem z organizatorem - firmą Trans Bus na zimową przygodę w polskie Tatry pozostawiając na tydzień Łuków z typowo jesienną pogodą.
Góry zaoferowały uczestników mróz i śnieg, ciepło oraz prawdziwą góralską gościnność wszyscy uczestnicy otrzymali od właścicieli Pensjonatu "U SPYRKI" Pani Halinki i Pana Andrzeja.
W programie zimowiska znalazło się bardzo wiele atrakcji. Na początku było zwiedzanie Doliny Kościeliskiej oraz Zakopanego - Zimowej Stolicy Polski. Dzieci mogły zapoznać się z historią regionu oraz góralskimi obyczajami odwiedzając Izbę Regionalną "U Gąsienicy" w Murzasichle i słuchając bardzo ciekawych opowieści w wykonaniu bardzo sympatycznego Pana Adama Gąsienicy. Prelekcje odbywają się w tradycyjnej góralskiej chałupie, której wystrój stanowią autentyczne zbiory sztuki podhalańskiej. Opowieści o pierwszych osadnikach, zwyczajach pasterskich, legendach zbójnickich, muzyce i stroju przeplatane są prezentacją instrumentów oraz humorem góralskim.
Najważniejszym punktem pobytu była jednak nauka oraz doskonalenie jazdy na nartach. Pod okiem instruktora Pana Dominika wszyscy uczestnicy mieli okazję zapoznać się z tym sportem. Osoby posiadające umiejętności jazdy mogły oddać się przyjemności szusowania, pozostali zaś rozpoczęli niełatwą naukę. Na koniec zimowiska wszyscy uczestnicy potrafili już samodzielnie zjeżdżać ze stoku. Nie lada atrakcją okazał się prawdziwy, góralski kulig z pochodniami. Dzieci mogły przejechać się czterema zaprzęgami konnymi, podziwiać okolice Białego Dunajca a na koniec posilić się upieczonymi przy ognisku kiełbaskami.
Ostatniego dnia dzieci odwiedziły "Termy Chochołowskie", gdzie mogły oddać się pełnemu relaksowi po dość pracowity tygodniu. Były masaże z bąbelkami, zjeżdżalnie oraz kąpiele zdrowotne.
Zwieńczeniem zimowiska było rozstrzygnięcie konkursów oraz rozgrywek sportowych. Wręczono upominki i nagrody oraz pamiątkowe zdjęcie.
Zimowisko odbyło się dzięki Panu Danielowi Lonty - kierownikowi wyjazdu oraz opiekunom: Pani Magdalenie Piaseckiej, Grzegorzowi Wójtowiczowi oraz Mariuszowi Kiełczewskiemu.

Tekst: Mariusz Kiełczewski

III miejsce siatkarek!

Zdjęcia

Siatkarki z naszej szkoły już po raz kolejny uczestniczyły w rozgrywkach organizowanych przez OSiR w Łukowie w ramach akcji "Komputer ma wolne". Dziewczęta w składzie: Weronika Mikołajczuk, Andzelika Siwiak, Dominika Piros, Marta Karwowska, Emilia Machnikowska, Agata Dybciak, Magdalena Cisiak, Magdalena Sierpień zajęły III miejsce ulegając zespołom ze Strzyżewa i pierwszego zespołu z SP nr 4 w Łukowie. Gratulujemy.
Opiekunem drużyny jest Mariusz Kiełczewski.

Uczniowie z "Dwójki" w Grecji - ciąg dalszy

Zdjęcia

Dzień trzeci to dalsza praca uczniów i nauczycieli na terenie szkoły. Na początku obejrzeliśmy prezentację dotyczącą jednego z fundamentalnych dla projektu wytworów pracy intelektualnej w którym to nasze uczniowskie doświadczenia były kluczowe. Następnie na bazie tej problematyki toczyliśmy dyskusje i w ramach których wykonywaliśmy różnorodne aktywności. Kolejnym działaniem było wzięcie udziału w konkursie na najlepiej zaprogramowanego robota nad którym pracowaliśmy podczas dwudniowych warsztatów.

Później w międzynarodowych zespołach wykonaliśmy plakaty będące pomysłami w jaki sposób pokazać rezultaty naszego projektu w naszej lokalnej społeczności, a następnie przedstawialiśmy je na placu przed szkołą. Po zajęciach zwiedzaliśmy miasto Katerini w którym to znajduje się nasza szkoła partnerska. Miasto leży pomiędzy masywem góry Olimp i Morzem Egejskim, liczy ponad 60 tysięcy mieszkańców. W obecnym tu parku miejskim znajdują się tu fontanny i kaskady wodne oraz kaczki, gęsi, łabędzie i pawie. Zwieńczeniem wieczoru była kolacja, podczas której poznawaliśmy kolejne smaki greckiej kuchni. Jutro wyprawa w stronę Olimpu!

Dziś sobotniego poranka pogoda była pochmurna, ale deszcz nie padał co umożliwiło nam wędrówkę po okolicy Katerini. Realizujemy dziś bogaty program wycieczki. Pierwszym punktem jest zamek Platamon z początku XIII wieku. Twierdza ta położona na wzgórzu zapewniała dobry widok oraz kontrolę nad szlakiem morskim i lądowym pomiędzy Salonikami a Atenami. Następnie zwiedziliśmy muzeum i okoliczne stanowiska archeologiczne. W czasach starożytnych Dion był miejscem oddawania czci bogom olimpijskim. Obejrzeliśmy Hydraulism - najstarsze na świecie (I wiek p.n.e.) organy wodne. W mieście Litchoro po grecku kamienne, czyli skalne miejsce zjedliśmy znakomity obiad. Zapewniony duży wybór (nie tylko greckich) dań, zapewnił wrażenia do których będziemy wracać. Następnie kanionem rzeki Eryiperas udaliśmy się szklakiem w głąb masywu Olimpu. Głębokość kanionu, majestatyczne góry, przecinające drogę wodospady i szmaragdowa barwa wód w dole kanionu wywarły na nas ogromne wrażenie. Zmęczeni i zadowoleni wróciliśmy do hotelu Orfeas w Katerini. Jutro czas pakować walizki.

Link do strony projektu: http://openscienceschooling.blogspot.com/

Uczniowie z "Dwójki" w Grecji

Zdjęcia

Uczniowie ze naszej szkoły gościli na wybrzeżu olimpijskim w miejscowości Katerini w Grecji. Spotkali się tam z partnerami, z którymi biorą udział w kolejnym innowacyjnym międzynarodowym projekcie Erasmus+ o nazwie Open Science Schooling.

Nasza szkoła od września 2017 roku prowadzi kolejny innowacyjny projekt Erasmus+ o nazwie Open Science Schooling. Celem projektu jest m.in. eksperymentowanie z nową metodą nauczania przedmiotów ścisłych poprzez poszukiwanie szeroko rozumianej nauki w otoczeniu społeczności lokalnej. Projekt koordynuje Uniwersytet Wschodniej Finlandii, a w sumie w projekcie bierze udział 9 partnerów z Finlandii, Katalonii i Hiszpanii, Grecji, Litwy, Izraela, Portugalii i Rumunii.

We wrześniu 2019 roku odbyła się 5 dniowa mobilność wszystkich partnerów w Polsce, a obecnie w dniach 16-18 stycznia u podnóża góry Olimp, w Katerini odbywa się ostatnie międzynarodowe spotkanie, mające na celu przygotowanie ostatecznych rezultatów w projekcie.

Wtorek godzina 3.30 rano. Wyjechaliśmy jeszcze przed świtem żeby zdążyć na poranny lot do Frankfurtu, a stamtąd do Salonik. Lotnisko we Frankfurcie zdziwiło nas swoimi rozmiarami - to trzecie co do wielkości lotnisko w Europie. W ciągu godziny startuje i ląduje tutaj ponad 100 samolotów. Tego dnia w sumie pokonaliśmy dystans prawie 3000 km. Większość z nas leciała samolotem po raz pierwszy, toteż był to prawdziwy lotniczy chrzest bojowy. Lot minął wszystkim bardzo przyjemnie i szybko, niektórzy z nas zasnęli, a inni podziwiali widoki z okna samolotu. Krajobraz był malowniczy i niesamowity, a szczególne wrażenie pozostawił lot nad Alpami. Grecja przywitała nas słoneczną pogodą, i bezchmurnym niebem, chociaż temperatura to tylko 7° C. Z lotniska w Salonikach pojechaliśmy do Katerini - głównego celu naszej podróży i siedziby szkoły Platon, z którą współpracujemy w projekcie Erasmus. Po zakwaterowaniu w hotelu Orfeas, wieczornym zwiedzaniu miasta i kolacji w pizzerii udaliśmy się na spoczynek.

Drugi dzień rozpoczęliśmy wizytą w szkole "Platon" w Katerini. Zostaliśmy oprowadzeni po obiekcie przez greckich uczniów i nauczycieli. Na terenie szkoły znajdują się trzy budynki, przeznaczone dla uczniów w różnym wieku. W najniższym znajduje się przedszkole, w następnym (piętrowym) szkoła podstawowa, w najwyższym uczą się klasy najstarsze. Z okien widoczny jest fantastyczny widok na masyw Olimpu. Nasze zajęcia odbywały się m.in. w bibliotece szkolnej oraz pracowni komputerowej. Po przywitaniu nas przez dyrektora szkoły, przystąpiliśmy do realizacji określonych w projekcie zadań. Następnie obejrzeliśmy film podsumowujący podejmowane w całym projekcie działania oraz rezultaty. Wzięliśmy także udział w zajęciach o programowaniu robotów. Mieliśmy okazję samodzielnie zaprogramować je tak, by wykonywały właściwe polecenia. Zadanie nie należało do łatwych. Wieczorem udaliśmy się z innymi uczestnikami projektu do restauracji na kolację złożoną z dań typowych dla greckiej kuchni. Wręczyliśmy też nauczycielom i koordynatorom projektu upominki przygotowane przez Wydział Promocji Urzędu Miasta w Łukowie. Był to długi i pracowity dzień.

Relację z wyjazdu przygotowali uczniowie pod opieką nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu w osobach Agnieszki Czerskiej-Pawlak oraz Artura Baranowskiego.

Ogólnopolska akcja Noc Biologów

powiększ

10 stycznia 2020 roku grupa naszych uczniów uczestniczyła w laboratoriach, eksperymentach i wykładach organizowanych w ramach ogólnopolskiej akcji Noc Biologów przez Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W ramach przedsięwzięcia uczniowie wzięli udział w wielu wybranych zajęciach. Poznali laboratorium chemii organicznej i wykonali samodzielnie syntezę aspiryny oraz wiele innych doświadczeń. Podczas warsztatów pt. "Był sobie fosfor" uczniowie mieli możliwość wykonania analiz fizykochemicznych ścieków oraz przeprowadzenia procesu strącania fosforu ze ścieków. Dowiedzieli się też, jaką rolę pełni fosfor w przyrodzie oraz jakie są źródła jego pochodzenia w nieczystościach. Ten aspekt był szczególnie interesujący dla uczniów rozpoczynających swą przygodę w nowym projekcie Young students as critical science detectives criticalsciencedetectives.blogspot.com programu Erasmus+, w którym to głównym celem jest poznanie aspektów związanych z rozwojem zrównoważonym - produkcją energii, segregacją odpadów, uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków.

Po intensywnych pracach w laboratorium uczniowie zostali zabrani w podróż do Królestwa Tonga, gdzie poznali świat wielorybów i mniejszych mieszkańców oceanów. Na tę wirtualną wyprawę zabrał ich fotograf podwodny Wojciech Męczyński, przybliżając im antypody geograficzne, dalekiej Polinezji oraz antypody rozmiarowe opowiadające o organizmach 1600 razy mniejszych od humbaków.

Nasi uczniowie wraz z nauczycielami zaprezentowali uczestnikom Nocy Biologów efekty podsumowujące ich dwuipółletni projekt Open Science Schooling (2017-2020) openscienceschooling.blogspot.com programu Erasmus+ m.in. w formie wystawy motyli rezerwatu Jata, wraz z 5 plakatami i trzema publikacjami przedstawiającymi wyniki ich prac. Nauczyciele realizujący projekt w naszej szkole to Pani Agnieszka Czerska-Pawlak, Pan Dariusz Nikiel oraz Pan Artur Baranowski.

Dodatkowo w rozmowach z licznie przybyłymi nauczycielami zaprezentowano przewodnik wprowadzający do metodyki nauczania metodą open science schooling "OSS - Guide for Secondary Schools", dokument przedstawiający indywidualne doświadczenia uczniów "Young Co-Creators" wraz z filmem oraz propozycje rozwiązań prawnych integrujących metodę OSS w system szkolny "Policy Recommendation".

Infomacja o wydarzeniu ukazała się już w lokalnych mediach na portalu podlasie24 dzięki współpracy z Panią Anną Kupińską. Link do realacji: podlasie24

Już dziś nasi uczniowie zdecydowali o udziale w Nocy Biologów 2021!

Tekst: Artur Baranowski

CHOINKOWE SŁODYCZE

zdjęcia

19 grudnia w kl. 2c odbyły się warsztaty z produkcji świątecznych słodkości, które poprowadziły elfy z fabryki św. Mikołaja. Podczas warsztatów dzieci poznały przepisy na najpyszniejsze choinkowe słodycze. Pod okiem elfów bawiły się kolorowymi substancjami, a następnie same stworzyły świąteczne lizaki, pierniczki i czekoladę. Dodatkową atrakcją były wesołe zabawy, animacje. Świąteczny klimat podkreślił zapach i degustacja pierniczków oraz zimowej herbatki z pomarańczą i goździkami. Na zakończenie spotkania odbył się wieczorek filmowy z udziałem rodziców.

Tekst: Barbara Ługowska

ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ...

zdjęcia

ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ... CZAS WIĘC NA PIERNICZKI
19 grudnia w klasie I a był wyjątkowy dzień. W tym dniu dekorowaliśmy pierniczki lukrem i ozdobami spożywczymi. Wyglądały pięknie. Choinkę ubraliśmy trochę wcześniej.

KLASOWA WIGILIA...
Teraz można było rozpocząć wigilię. Najpierw był odczytany fragment z Pisma Świętego, potem podzieliliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie na wzajem życzenia. Następnie skosztowaliśmy świątecznego makowca. Ten dzień był dla nas wyjątkowy...

Tekst: Ewa Redzik

Czytam z klasą- Lekturki spod chmurki

zdjęcia

Uczniowie klasy I a zakończyli realizację pierwszego modułu projektu "Czytam z klasą- Lekturki spod chmurki". Przygoda z projektem rozpoczęła się od przygotowania w klasie Kącika Czytelniczego oraz wykonania Czytusiów - plastelinowych ludzików. Kolejnym krokiem było zapoznanie się z baśnią Hansa Christiana Andersena "Pięć ziarnek grochu", którą przeczytała nam mama Patryka. Pokolorowaliśmy też okładkę "Lekturnika" oraz uzupełniliśmy strony, które dotyczyły pierwszego modułu. W dwóch grupach na dużym arkuszu szarego papieru odrysowaliśmy kontury koleżanki i kolegi i pokolorowaliśmy portrety postaci występujących w baśni. Wykonaliśmy też zakładki do książek. Świetnie nam się wspólnie pracowało.

Tekst: Ewa Redzik

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Na zbiórkach zuchowych naszej gromady spotykamy się regularnie, w każdy poniedziałek o godzinie 14.15.
Poniedziałkowa zbiórka 16.12.2019 przebiegała pod hasłem ,,Świąteczny czas". Każdy zuch przygotował bombkę z życzeniami świątecznymi.

Z okazji Bożego Narodzenia,
Składamy Wam serdeczne życzenia.
Niech Wam święta miłe będą,
Z dźwiękiem śpiewu i kolędą.
Z wigilią tuż po zmroku,
I w radosnym Nowym Roku.

Zuchy z Gromady Zuchowej
"Leśne Wilczęta"ŻYCZENIA


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy nadziei,
własnego skrawka nieba, zadumy nad płomieniem świecy,
filiżanki dobrej, pachnącej kawy, piękna poezji, muzyki,
pogodnych świąt zimowych, odpoczynku,
zwolnienia oddechu, nabrania dystansu do tego,
co wokół, chwil roziskrzonych kolędą,
śmiechem i wspomnieniami.
Wesołych Świąt!


Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. ks. Stanisława Konarskiego w Łukowie

"IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ"

zdjęcia

Uczniowie klasy II b przyłączyli się do ogólnopolskiej kampanii społecznej, realizowanej w naszej szkole "IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ".

Dzieci samodzielnie zaprojektowały i wykonały własnoręcznie kartki świąteczne oraz koperty. Następnie ułożyły i zapisały życzenia świąteczne. Te wszystkie zadania były dla nich bardzo łatwe. Najtrudniejszym zadaniem okazała się decyzja, do kogo wyślą przygotowane koperty? Każde dziecko zdecydowało samodzielnie, kim będzie adresat. Listy wysłaliśmy do dziadków, kolegów, rodziców, sąsiadów.

Za rok powtórzymy akcję z wielką radością.

Tekst: Lidia Rychta

Aktywnie i kreatywnie - Warszawa 11.12.2019

zdjęcia

Dzisiejsza środa była bardzo interesującym dniem dla uczniów klasy 5a i 6a z Łukowskiej Dwójki. Wycieczka, którą rozpoczęli w godzinach porannych jako kierunek obrała sobie Warszawę, w której czekały dwie duże atrakcje oraz czas na posiłek. Dzieci rozpoczęły od aktywności fizycznej w postaci ćwiczeń z wykorzystaniem atrakcji parku trampolin "Jump World". Była wspinaczka na ściance, skoki na trampolinach z deskorolką lub bez, zjazdy na "Tyrolce" lub zjeżdżalni, rozgrywano mecze w strefie koszykówki, piłki nożnej i piłki siatkowej. Odważniejsi mogli spróbować swoich umiejętności na torze Ninja lub strefie Parkour. Można się było pomocować na kładce lub sprawdzić umiejętności równowagi przy chodzeniu po linie. Ogólnie dwie godziny wielkiego, ale i bezpiecznego szaleństwa.

Następnie uczniowie wraz z opiekunami udali się na posiłek do Centrum Handlowego. Tam mogli uzupełnić spożytkowaną podczas ćwiczeń energię. Z tłumu klientów dzieci wyłowiły swojego idola internetowego Kacpra Błońskiego, z którym zrobili sobie kilka pamiątkowych fotek.

Kolejnym punktem wycieczki była licząca ponad 70 lat Fabryka bombek choinkowych "Fogiel". Tam wszyscy mogli zobaczyć jak od podstaw wygląda proces produkcji. W dziale Dmuchalnia pokazano uczniom wydmuchiwanie bombek, natomiast w Srebrzalni jak wypełnia się środek bombki srebrem. Po pokazie wszyscy przeszli na dużą salę, gdzie rozpoczęli zajęcia warsztatowe. Tu własnoręcznie wykonywali wymyśloną przez siebie dekorację bombki. Właściciele fabryki poczęstowali wszystkich pączkiem oraz ciepłą herbatą. Na koniec Panie zapakowały wytwory dzieci w pudełka tak aby można było je przywieść w jednym kawałku do domu. W sklepiku można było dodatkowo zakupić piękne bombki wykonane przez właścicieli i pracowników fabryki.

Wszyscy wrócili do domu zadowoleni i już nie mogą się doczekać, kiedy powieszą swoje prace na świątecznej choince.

Opiekunami wycieczki byli Pani Elżbieta Antoniak, Pan Daniel Lonty oraz wychowawcy Pani Anna Szklarz i Pan Mariusz Kiełczewski.

Tekst: Mariusz Kiełczewski

Wycieczka do Siedlec klasy 1b i 1c

zdjęcia

11 grudnia z okazji mikołajek uczniowie kl. 1b i 1c uczestniczyli w wycieczce do Siedlec. Głównym punktem programu było obejrzenie spektaklu pt. "ŚNIEŻNICZKA- ŚNIEGOWA KSIĘŻNICZKA" w CKiS. Bajka okazała się uroczą opowieścią, znakomicie wpisującą się w klimat mikołajek i zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Malownicze dekoracje, pełne humoru dialogi, muzyka i piosenki stworzyły pełne uroku świąteczne przedstawienie. Wycieczka zakończyła się posiłkiem w McDonald's. Pełni wrażeń i w dobrych humorach wróciliśmy do domu.

Tekst: Marta Olszewska

Mikołajki w klasie 1a

zdjęcia

6 grudnia do klasy I a zawitał pomocnik świętego Mikołaja, którym była mama Nataszy. Przyniosła nam słodkie prezenty oraz obiecała wyjazd na wycieczkę do CKiS w Siedlcach na spektakl "ŚNIEŻNICZKA ŚNIEGOWA KSIĘŻNICZKA" w dniu 10 grudnia 2019 r.
Tego dnia wyruszyliśmy autokarem w kierunku Siedlec. Pierwszym punktem naszej wycieczki było CKiS. Tam obejrzeliśmy spektakl. Główną postacią była Śnieżniczka, najmłodsza córka Zimy, która pod postacią ptaszka wyruszyła w świat. Towarzyszył jej Mróz, Wiatr Północny i najlepszy przyjaciel Bałwanek.
Teatralna scenografia, przepiękne kostiumy, piękna muzyka i piosenki wprowadziły nas w nastrój zimy i Świąt Bożego Narodzenia.
Potem pojechaliśmy do McDonald's, aby się troszkę posilić. W dobrych nastrojach wróciliśmy do domu. Wycieczka bardzo nam się podobała.

Tekst: Ewa Redzik

WYRÓŻNIENIA W POWIATOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

zdjęcia

W Powiatowym Konkursie Plastycznym dla uczniów klas I-III pt. "Moje ulubione zwierzątko w literaturze" zorganizowanym przez Filię Biblioteki Pedagogicznej w Łukowie komisja konkursowa w składzie:
1. Joanna Kapitaniuk - kierownik Filii Biblioteki Pedagogicznej w Łukowie - przewodnicząca
2. Agnieszka Rusinek, plastyczka - członek
3. Ewa Małarzewska - Wysokińska, plastyczka - członek
po przejrzeniu 183 prac nadesłanych przez Szkoły Podstawowe w: Jeleńcu, Krynce, Szyszkach, Sarnowie, Fiukówce, Leszczance, Radoryżu Smolanym, Czerśli, Siedliskach, Krzywdzie, Wojcieszkowie, Woli Bystrzyckiej, Mikłusach, Dębowicy, Szaniawach Matysach i Łukowie: Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi postanowiła, przyznać WYRÓŻNIENIA uczniom naszej szkoły:
- Iga Stachurska - kl. I c
- Dorota Tatys - kl. II a
- Gabriela Tomaszewska - kl. II b

Podczas oceny prac komisja konkursowa brała pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematem konkursu, samodzielność w wykonaniu pracy, inwencję twórczą, ogólny wyraz artystyczny. Komisja stwierdziła, że wszystkie nadesłane prace były wykonane na bardzo wysokim poziomie artystycznym.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu z naszej szkoły, a wyróżnionym dziewczynkom GRATULUJEMY!

Tekst: Katarzyna Mikulska

SZKOLNE PRZYGODY GANGU SŁODZIAKÓW

zdjęcia

Klasa 2a zdobyła WYRÓŻNIENIE w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu pt. "Szkolne Przygody Gangu Słodziaków" (Dzień Głośnego Czytania oraz przygotowanie Magicznego Drzewa Słodziaków z materiałów nadających się do recyklingu). W konkursie wzięło udział 3480 klas z całej Polski.

Jury przy wyborze zwycięskich i wyróżnionych prac kierowało się następującymi kryteriami:
- wykorzystanie materiałów nadających się do recyklingu podczas tworzenia Magicznego Drzewa Słodziaków,
- kreatywność oraz widoczny wkład zaangażowania dzieci w tworzenie dekoracji,
- kreowanie u dzieci wrażliwości ekologicznej,
- wykorzystanie opowiadań o Gangu Słodziaków podczas wydarzenia.

Serdeczne podziękowania kieruję w stronę Rodziców, którzy z wielkim zaangażowaniem wspierali klasę we wspólnych działaniach.

Tekst: Katarzyna Mikulska

Wycieczka do Warszawy klasy 2b i 3c

zdjęcia

W dniu 9 grudnia 2019 r. klasa 2b oraz 3c wyjechały na wspólną wycieczkę do Warszawy.

Podczas tego wyjazdu uczniowie odwiedzili siedzibę Polskiego Radia. Celem odwiedzin było zapoznanie uczestników z historią Polskiego Radia oraz jego pracą w czasach nam współczesnych. Uczniowie mieli okazję obserwować realizację audycji "na żywo" w studiach radiowej Jedynki, Dwójki i Czwórki. Odwiedzili również studia nagraniowe, Studio Polskiego Radia im. Władysława Szpilmana,newsroom oraz redakcję portalu polskieradio.pl. Dzieci uczestniczyły w nagraniu własnej audycji pt.:"Dźwięki podwodne".

Drugim punktem programu była Fabryka Bombek , gdzie dzieci zapoznały się z procesem powstawania ozdób choinkowych. Wszystkie ozdoby wykonywane są ręcznie. Jednym z etapów zwiedzania była sala wydmuchiwania bańki szklanej. Kolejny etap w powstawaniu bombek to ich srebrzenie.Po zwiedzeniu fabryki każde dziecko miało możliwość poczuć się dekoratorem i ozdobić je różnokolorowymi barwnikami.
Na pamiątkę pobytu każdy uczestnik wycieczki otrzymał własnoręcznie wykonaną bombkę.

Cele wycieczki zostały osiągnięte, dzieci pełne wrażeń, bezpiecznie wróciły do domu.

Tekst: Żaneta Antolik
Lidia Rychta

KONKURS PLASTYCZNY NA "KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ"

powiększ

6 grudnia podczas imprezy mikołajkowej "W Świątecznej Krainie 2019" odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego na "Kartkę Bożonarodzeniową" zorganizowanego przez Łukowski Ośrodek Kultury.

Miło nam poinformować, że w kategorii dla klas I-III cztery prace uczniów naszej szkoły zostały docenione przez jury.

Tytuł laureata zdobyły Blanka Kowalczyk i Alicja Włodarczyk z klasy Ib, a wyróżnienia otrzymały Lena Krasuska z klasy Ic i Lena Sosnowska z klasy Ib.

Gratulujemy uczennicom i życzymy kolejnych sukcesów.

Tekst: Jolanta Kowalczyk
Marta Olszewska

MIKOŁAJKI W KLASIE 2A

zdjęcia

Na ten dzień wszyscy czekali z utęsknieniem. Dzieci z klasy 2a też. Kilka dni przed mikołajkami samodzielnie napisały listy, ozdobiły oraz zaadresowały koperty. Święty Mikołaj obiecał, że je przeczyta i napisze odpowiedź. Miłą chwilą było wręczenie prezentów. Niektórzy byli zaskoczeni, bo oczekiwali rózgi. W ramach wdzięczności przywitaliśmy wspaniałego gościa piosenką i pięknie wyrecytowanym wierszem.

Święty Mikołaj zaskoczył nas jeszcze czymś - listem. Doszedł do naszej klasy w kilka dni po wizycie.

Święta Bożego Narodzenia są tuż, tuż ... dlatego życzymy wszystkim
WESOŁYCH ŚWIĄT!

Tekst: Katarzyna Mikulska

Moda na odblaski - finał

zdjęcia

6 grudnia w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbył się finał konkursu "Moda na odblaski". Drużyny ze szkół podstawowych woj. lubelskiego prezentowały pokaz mody odblaskowej i wiersz zachęcający do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Naszą szkołę w kategorii klas I-III reprezentowali zwycięzcy etapu powiatowego. Była to świetna zabawa oraz nowe doświadczenie, które mamy nadzieję zaowocuje w przyszłości.

Tekst: Barbara Ługowska

Następna strona
Copyright © 2000-2016 Aneta Paszkiewicz